Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 13. decembra 2017 - Štrasburg

13.3. Návrhy odporúčaní v nadväznosti na vyšetrovanie prania špinavých peňazí, vyhýbania sa daňovým povinnostiam a daňových únikov (hlasovanie)
CRE

Návrh odporúčania, ktorý v súlade s článkom 198 ods. 12 rokovacieho poriadku predložili Werner Langen, Jeppe Kofod a Petr Ježek, v mene Vyšetrovacieho výboru na preskúmanie prípadov porušenia práva Únie a nesprávneho úradného postupu pri jeho uplatňovaní v súvislosti s praním špinavých peňazí, vyhýbaním sa daňovým povinnostiam a daňovými únikmi, v nadväznosti na vyšetrovanie vo veci prania špinavých peňazí, vyhýbania sa daňovým povinnostiam a daňových únikov (2016/3044(RSP)) (B8-0660/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH ODPORÚČANIA

Prijaté (P8_TA(2017)0491)

Vystúpenia:

Jeppe Kofod, Rainer Wieland a Tomáš Zdechovský.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia