Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 13 december 2017 - Strasbourg

13.3. Utkast till rekommendation till följd av undersökningen avseende penningtvätt, skatteundandragande och skatteflykt (omröstning)
CRE

Utkast till rekommendation, inlämnat i enlighet med artikel 198.12 i arbetsordningen, av Werner Langen, Jeppe Kofod och Petr Ježek, för undersökningskommittén PANA som uppföljning av undersökningen av penningtvätt, skatteundandragande och skatteflykt (2016/3044(RSP)) (B8-0660/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

UTKAST TILL REKOMMENDATION

Antogs (P8_TA(2017)0491)

Talare: Jeppe Kofod, Rainer Wieland och Tomáš Zdechovský.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy