Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2122(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0365/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0365/2017

Συζήτηση :

PV 12/12/2017 - 17
CRE 12/12/2017 - 17

Ψηφοφορία :

PV 13/12/2017 - 13.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0494

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017 - Στρασβούργο

13.6. Ετήσια έκθεση του 2016 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της ΕΕ στον τομέα αυτό (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2016 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό [2017/2122(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0494)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου