Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 13 декември 2017 г. - Страсбург

13. Време за гласуване
Пълни стенографски протоколи

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


13.1. Актуално състояние на преговорите с Обединеното кралство (гласуване)

13.2. Възражение срещу акт за изпълнение: употребата на фосфорна киселина — фосфати — ди- три- и полифосфати (E 338-452) в замразени вертикални месни шишове (гласуване)

13.3. Препоръка вследствие на разследването във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами (гласуване)

13.4. Годишен доклад относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана (гласуване)

13.5. Годишен доклад относно прилагането на общата външна политика и политика на сигурност (гласуване)

13.6. Годишен доклад относно правата на човека и демокрацията по света през 2016 г. и политиката на Европейския съюз в тази област (гласуване)

13.7. Хонконг - 20 години след предаването му на Китай (гласуване)
Правна информация - Политика за поверителност