Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 13. prosince 2017 - Štrasburk

13. Hlasování
CRE

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


13.1. Současný stav jednání se Spojeným královstvím (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0676/2017 a B8-0677/2017 (2017/2964(RSP))

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH USNESENÍ B8-0676/2017

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ B8-0677/2017

přijat (P8_TA(2017)0490)

PŘEDSEDNICTVÍ: Bogusław LIBERADZKI
místopředseda


13.2. Námitka vůči prováděcímu aktu:použití kyseliny fosforečné, fosforečnanů, di-, tri- a polyfosforečnanů (E 338–452) ve zmrazených masných homolích pro vertikální grilování (hlasování)

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 106 odst. 2 a 3 a odst. 4 písm. c) jednacího řádu výborem ENVI o návrhu nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití kyseliny fosforečné – fosforečnanů – di-, tri- a polyfosforečnanů (E 338–452) ve zmrazených masných homolích pro vertikální grilování (D052941/02 - 2017/2920(RPS)) (B8-0666/2017) – Odpovědní poslanci: Christel Schaldemose a Bart Staes

(pro přijetí návrhu usnesení se požaduje většina hlasů všech poslanců Parlamentu)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH USNESENÍ

zamítnut


13.3. Doporučení v návaznosti na vyšetřování praní peněz, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňových úniků (hlasování)

Návrh doporučení, který v souladu s čl. 198 odst. 12 jednacího řádu předložili Werner Langen, Jeppe Kofod a Petr Ježek za vyšetřovací výbor pro prošetření údajných porušení a nesprávného úředního postupu při uplatňování právních předpisů Unie v souvislosti s praním peněz, vyhýbáním se daňovým povinnostem a daňovými úniky v návaznosti na vyšetřování praní peněz, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňových úniků (2016/3044(RSP)) (B8-0660/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH DOPORUČENÍ

přijat (P8_TA(2017)0491)

Vystoupení

Jeppe Kofod, Rainer Wieland a Tomáš Zdechovský.


13.4. Výroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky (hlasování)

Zpráva o výroční zprávě o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky [2017/2123(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Michael Gahler (A8-0351/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0492)


13.5. Výroční zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky (hlasování)

Zpráva o výroční zprávě o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky [2017/2121(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: David McAllister (A8-0350/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0493)


13.6. Výroční zpráva o lidských právech a demokracii ve světě v roce 2016 a politika EU v této oblasti (hlasování)

Zpráva o výroční zprávě o lidských právech a demokracii ve světě za rok 2016 a politice Evropské unie v této oblasti [2017/2122(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0494)


13.7. Hongkong 20 let po předání (hlasování)

Zpráva o doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku týkajícím se Hongkongu 20 let po předání [2017/2204(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Alyn Smith (A8-0382/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH DOPORUČENÍ

přijat (P8_TA(2017)0495)

Právní upozornění - Ochrana soukromí