Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 13. prosince 2017 - Štrasburk

13. Hlasování
Doslovné záznamy

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


13.1. Současný stav jednání se Spojeným královstvím (hlasování)

13.2. Námitka vůči prováděcímu aktu:použití kyseliny fosforečné, fosforečnanů, di-, tri- a polyfosforečnanů (E 338–452) ve zmrazených masných homolích pro vertikální grilování (hlasování)

13.3. Doporučení v návaznosti na vyšetřování praní peněz, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňových úniků (hlasování)

13.4. Výroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky (hlasování)

13.5. Výroční zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky (hlasování)

13.6. Výroční zpráva o lidských právech a demokracii ve světě v roce 2016 a politika EU v této oblasti (hlasování)

13.7. Hongkong 20 let po předání (hlasování)
Právní upozornění - Ochrana soukromí