Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 13. december 2017 - Strasbourg

13. Afstemningstid
CRE

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


13.1. Status i forhandlingerne med Det Forenede Kongerige (afstemning)

13.2. Indsigelse mod en gennemførelsesretsakt: Anvendelse af phosphorsyre — phosphater — di-, tri- og polyphosphater (E 338-452) i frosne lodrette kødspyd (afstemning)

13.3. Udkast til henstilling på baggrund af undersøgelsen vedrørende hvidvaskning af penge, skatteundgåelse og skatteunddragelse (afstemning)

13.4. Årsrapport om gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (afstemning)

13.5. Årsrapport om gennemførelsen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (afstemning)

13.6. Årsberetning om menneskerettigheder og demokrati i verden i 2016 og Den Europæiske Unions politik på området (afstemning)

13.7. Hongkong, 20 år efter overdragelsen (afstemning)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik