Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 13. joulukuuta 2017 - Strasbourg

13. Äänestykset
CRE

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


13.1. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käytävien neuvottelujen tilanne (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0676/2017 ja B8-0677/2017 (2017/2964(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B8-0676/2017

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B8-0677/2017

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0490)

Puhetta johti
varapuhemies Bogusław LIBERADZKI


13.2. Täytäntöönpanosäädöksen vastustaminen: Fosforihapon – fosfaattien – di-, tri- ja polyfosfaattien (E 338–452) käyttö pystyssä kypsennettävissä pakastetuissa lihavartaissa (äänestys)

ENVI-valiokunnan työjärjestyksen 106 artiklan 2 ja 3 kohdan ja 4 kohdan c alakohdan mukaisesti käsiteltäväksi jättämä päätöslauselmaesitys ehdotuksesta komission asetukseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse fosforihapon – fosfaattien – di-, tri- ja polyfosfaattien (E 338-452) käytöstä pystyssä kypsennettävissä pakastetuissa lihavartaissa (D052941/02 - 2017/2920(RPS)) (B8-0666/2017) - Asiasta vastaavat edustajat: Christel Schaldemose ja Bart Staes

(päätöslauselmaesityksen hyväksymiseen vaaditaan parlamentin jäsenten enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hylättiin


13.3. Suositusluonnos rahanpesua, veronkiertoa ja veropetoksia käsittelevän tutkinnan johdosta (äänestys)

Työjärjestyksen 198 artiklan 12 kohdan mukainen suositusluonnos, jonka ovat jättäneet epäilyjä rahanpesuun, veronkiertoon ja veropetoksiin liittyvästä unionin oikeuden rikkomisesta ja unionin oikeutta sovellettaessa ilmenneistä hallinnollisista epäkohdista käsittelevän tutkintavaliokunnan puolesta Werner Langen, Jeppe Kofod ja Petr Ježek rahanpesua, veronkiertoa ja veropetoksia käsittelevän tutkinnan johdosta (2016/3044(RSP)) (B8-0660/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

SUOSITUSLUONNOS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0491)

Puheenvuorot:

Jeppe Kofod, Rainer Wieland ja Tomáš Zdechovský.


13.4. Vuosittainen kertomus yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta (äänestys)

Mietintö vuosittaisesta kertomuksesta yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta [2017/2123(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Michael Gahler (A8-0351/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0492)


13.5. Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanoa koskeva vuosittainen kertomus (äänestys)

Mietintö yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanoa koskevasta vuosittaisesta kertomuksesta [2017/2121(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: David McAllister (A8-0350/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0493)


13.6. Vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2016 ja EU:n toiminnasta tällä alalla (äänestys)

Mietintö vuosikertomuksesta ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2016 ja EU:n toiminnasta tällä alalla [2017/2122(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0494)


13.7. Hongkong 20 vuotta palauttamisen jälkeen (äänestys)

Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle Hongkongista – 20 vuotta palauttamisen jälkeen [2017/2204(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Alyn Smith (A8-0382/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

SUOSITUSLUONNOS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0495)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö