Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 13. prosinca 2017. - Strasbourg

13. Glasovanje
CRE

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


13.1. Trenutačno stanje pregovora s Ujedinjenom Kraljevinom (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0676/2017 i B8-0677/2017 (2017/2964(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE B8-0676/2017

Odbijeno

PRIJEDLOG REZOLUCIJE B8-0677/2017

Usvojen (P8_TA(2017)0490)

PREDSJEDA: Bogusław LIBERADZKI
potpredsjednik


13.2. Prigovor na provedbeni akt: uporaba fosforne kiseline – fosfata – di-, tri- i polifosfata (E 338 – 452) u zamrznutim mesnim ražnjićima za okomito pečenje (glasovanje)

Prijedlog rezolucije koji je podnio Odbor ENVI, u skladu s člankom 106., stavcima 2. i 3. te stavkom 4. točkom (c) Uredbe, o Nacrtu uredbe Komisije o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uporabe fosforne kiseline – fosfata – di-, tri- i polifosfata (E 338 – 452) u zamrznutim mesnim ražnjićima za okomito pečenje (D052941/02 - 2017/2920(RPS)) (B8-0666/2017) - Nadležni zastupnici: Christel Schaldemose i Bart Staes

(Potrebna kvalificirana većina za usvajanje prijedloga rezolucije)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Odbijeno


13.3. Nacrt preporuke nakon istrage o pranju novca, izbjegavanju plaćanja poreza i utaji poreza (glasovanje)

Nacrt preporuke koji su u skladu s člankom 198. stavkom 12. Uredbe podnijeli Werner Langen, Jeppe Kofod i Petr Ježek, u ime Istražnog odbora PANA nakon istrage o pranju novca, izbjegavanju plaćanja poreza i utaji poreza (2016/3044(RSP)) (B8-0660/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3)

NACRT PREPORUKE

Usvojen (P8_TA(2017)0491)

Govorili su:

Jeppe Kofod, Rainer Wieland i Tomáš Zdechovský.


13.4. Godišnje izvješće o provedbi zajedničke sigurnosne i obrambene politike (glasovanje)

Izvješće o Godišnjem izvješću o provedbi zajedničke sigurnosne i obrambene politike [2017/2123(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Michael Gahler (A8-0351/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0492)


13.5. Godišnje izvješće o provedbi zajedničke vanjske i sigurnosne politike (glasovanje)

Izvješće o Godišnjem izvješću o provedbi zajedničke vanjske i sigurnosne politike [2017/2121(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: David McAllister (A8-0350/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0493)


13.6. Godišnje izvješće o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu za 2016. godinu i politici EU-a u tom području (glasovanje)

Izvješće o Godišnjem izvješću o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu za 2016. godinu i politici Europske unije u tom području [2017/2122(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestiteljica: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0494)


13.7. Hong Kong, 20 godina nakon primopredaje (glasovanje)

Izvješće o preporuci Europskog parlamenta Vijeću, Komisiji i potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o Hong Kongu, 20 godina nakon primopredaje [2017/2204(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Alyn Smith (A8-0382/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7)

NACRT PREPORUKE

Usvojen (P8_TA(2017)0495)

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti