Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2017. december 13., Szerda - Strasbourg

13. Szavazások órája
CRE

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


13.1. Az Egyesült Királysággal folytatott tárgyalások jelenlegi állása (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B8-0676/2017 és B8-0677/2017 (2017/2964(RSP))

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B8-0676/2017

Elutasítva

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B8-0677/2017

Elfogadva. (P8_TA(2017)0490)

ELNÖKÖL:
Bogusław LIBERADZKI alelnök


13.2. Felhatalmazáson alapuló jogi aktus elleni kifogásFelhatalmazáson alapuló jogi aktus elleni kifogásVégrehajtási jogi aktus elleni kifogás: a foszforsav – foszfátok – di-, tri- és polifoszfátok (E 338-452) függőleges nyárson sütendő fagyasztott húsokban való felhasználása (szavazás)

Állásfoglalási indítvány az ENVI bizottság által az eljárási szabályzat 106. cikkének (2) és (3) bekezdésével és (4) bekezdésének c) pontjával összhangban benyújtva az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a foszforsav – foszfátok – di-, tri- és polifoszfátok (E 338-452) függőleges nyárson sütendő fagyasztott húsokban való felhasználása tekintetében történő módosításáról szóló bizottsági rendelettervezetről (D052941/02 - 2017/2920(RPS)) (B8-0666/2017) - Illetékes képviselők: Christel Schaldemose és Bart Staes

(Az állásfoglalási javaslat elfogadásához az összes parlamenti képviselő többségének szavazata szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elutasítva


13.3. Ajánlástervezet a pénzmosással, adókikerüléssel és adókijátszással foglalkozó vizsgálatot követően (szavazás)

Állásfoglalási indítvány az eljárási szabályzat 198. cikkének (12) bekezdésével összhangban benyújtva Werner Langen, Jeppe Kofod és Petr Ježek által a pénzmosás, adókikerülés és adókijátszás tekintetében az uniós jog állítólagos megsértésének és az annak alkalmazása során állítólagosan elkövetett hivatali visszásságoknak a kivizsgálásával foglalkozó vizsgálóbizottság nevében a pénzmosással, az adókikerüléssel és az adókijátszással kapcsolatos vizsgálatot követően (2016/3044(RSP)) (B8-0660/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

AJÁNLÁSTERVEZET

Elfogadva. (P8_TA(2017)0491)

Felszólalások

Jeppe Kofod (előadó), Rainer Wieland és Tomáš Zdechovský.


13.4. Éves jelentés a közös kül- és biztonságpolitika végrehajtásáról (szavazás)

Jelentés a közös kül- és biztonságpolitika végrehajtásáról szóló éves jelentésről [2017/2123(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Michael Gahler (A8-0351/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0492)


13.5. A közös kül- és biztonságpolitika végrehajtásáról szóló éves jelentés (szavazás)

Jelentés a közös kül- és biztonságpolitika végrehajtásáról szóló éves jelentésről [2017/2121(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: David McAllister (A8-0350/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0493)


13.6. 2016. évi éves jelentés az emberi jogok és a demokrácia helyzetéről a világban és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról (szavazás)

Jelentés az emberi jogok és a demokrácia világbeli helyzetéről szóló, 2016. évi éves jelentésről és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról [2017/2122(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0494)


13.7. Hong Kong, 20 évvel az átadást követően (szavazás)

Jelentés az Európai Parlamentnek a Tanácshoz, a Bizottsághoz és a Bizottság alelnökéhez/az Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjéhez intézett, Hongkong 20 évvel az átadást követő helyzetéről szóló ajánlásáról [2017/2204(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Alyn Smith (A8-0382/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

AJÁNLÁSTERVEZET

Elfogadva. (P8_TA(2017)0495)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat