Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2017. gada 13. decembris - Strasbūra

13. Balsošanas laiks
CRE

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


13.1. Pašreizējais stāvoklis sarunās ar Apvienoto Karalisti (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0676/2017 un B8-0677/2017 (2017/2964(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B8-0676/2017

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B8-0677/2017

Pieņemts (P8_TA(2017)0490).

SĒDI VADA: Bogusław LIBERADZKI
Priekšsēdētāja vietnieks


13.2. Iebildumu izteikšana pret īstenošanas aktu: Fosforskābes, fosfātu, difosfātu, trifosfātu un polifosfātu (E 338-452) lietošana uz vertikāli novietotiem iesmiem saldētā gaļā (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums, ko iesniegusi ENVI komiteja saskaņā ar Reglamenta 106. panta 2. un 3. punktu, kā arī 4. panta c) apakšpunktu, par projektu Komisijas regulai, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu groza attiecībā uz fosforskābes, fosfātu, difosfātu, trifosfātu un polifosfātu (E 338-452) lietošanu uz vertikāli novietotiem iesmiem saldētā gaļā (D052941/02 - 2017/2920(RPS)) (B8-0666/2017) - Atbildīgie deputāti: Christel Schaldemose un Bart Staes.

(Rezolūcijas priekšlikuma pieņemšanai vajadzīgs kvalificēts vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Noraidīts.


13.3. Ieteikuma projekts pēc izmeklēšanas attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, nodokļu apiešanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas (balsošana)

Ieteikuma projekts, ko saskaņā ar Reglamenta 198. panta 12. punktu iesnieguši Werner Langen, Jeppe Kofod un Petr Ježek Izmeklēšanas komitejas, kuras uzdevums ir pārbaudīt apgalvojumus par iespējamiem pārkāpumiem un administratīvām kļūmēm Savienības tiesību aktu piemērošanā attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, nodokļu apiešanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, vārdā, pēc izmeklēšanas attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, nodokļu apiešanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas (2016/3044(RSP)) (B8-0660/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

IETEIKUMA PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA(2017)0491).

Uzstāšanās

Jeppe Kofod, Rainer Wieland un Tomáš Zdechovský.


13.4. Gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu (balsošana)

Ziņojums par gada ziņojumu par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu [2017/2123(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Michael Gahler (A8-0351/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0492).


13.5. Gada ziņojums par kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu (balsošana)

Ziņojums par gada ziņojumu par kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu [2017/2121(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: David McAllister (A8-0350/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0493).


13.6. 2016. gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politika šajā jomā (balsošana)

Ziņojums par 2016. gada ziņojumu par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jomā [2017/2122(INI)] - Ārlietu komiteja. Referente: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0494).


13.7. Honkonga 20 gadus pēc tās nodošanas Ķīnai (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības Augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos par Honkongu 20 gadus pēc tās nodošanas Ķīnai [2017/2204(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Alyn Smith (A8-0382/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

IETEIKUMA PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA(2017)0495).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika