Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 13 grudnia 2017 r. - Strasburg

13. Głosowanie
CRE

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


13.1. Stan zaawansowania negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0676/2017 i B8-0677/2017 (2017/2964(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI B8-0676/2017

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI B8-0677/2017

Przyjęto (P8_TA(2017)0490)

PRZEWODNICTWO: Bogusław LIBERADZKI
Wiceprzewodniczący


13.2. Sprzeciw wobec aktu wykonawczego: stosowanie kwasu fosforowego – fosforanów – di- tri- i polifosforanów (E 338-452) w zamrożonym mięsie na rożnie pionowym (głosowanie)

Projekt rezolucji zlożony przez komisję ENVI, zgodnie z art. 106 ust. 2 i 3 oraz art. 106 ust. 4 lit. c) Regulaminu, w sprawie projektu rozporządzenia Komisji zmieniającego załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania kwasu fosforowego – fosforanów – di- tri- i polifosforanów (E 338-452) w zamrożonym mięsie na rożnie pionowym (D052941/02 - 2017/2920(RPS)) (B8-0666/2017) - Posłowie odpowiedzialni: Christel Schaldemose i Bart Staes

(Do przyjęcia projektu rezolucji wymagana jest większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI

Odrzucony


13.3. Projekt zalecenia w następstwie dochodzenia w sprawie prania pieniędzy, unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania (głosowanie)

Projekt zalecenia złożony zgodnie z art. 198 ust. 12 Regulaminu przez Wernera Langena, Jeppe Kofoda i Petra Ježka, w imieniu komisji śledczej do zbadania zarzutów naruszenia prawa Unii i niewłaściwego administrowania w jego stosowaniu w odniesieniu do prania pieniędzy, unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania w następstwie dochodzenia w sprawie prania pieniędzy, unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania (2016/3044(RSP)) (B8-0660/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT ZALECENIA

Przyjęto (P8_TA(2017)0491)

Wystąpienia

Jeppe Kofod, Rainer Wieland i Tomáš Zdechovský.


13.4. Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego w sprawie realizacji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony [2017/2123(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Michael Gahler (A8-0351/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0492)


13.5. Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego w sprawie realizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa [2017/2121(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: David McAllister (A8-0350/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0493)


13.6. Sprawozdanie roczne dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2016 oraz polityka Unii Europejskiej w tym zakresie (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego dotyczącego praw człowieka i demokracji na świecie w 2016 r. oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie [2017/2122(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawczyni: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0494)


13.7. Hong Kong, 20 lat po przekazaniu go Chinom (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, dotyczącego Hongkongu 20 lat po jego przekazaniu Chińskiej Republice Ludowej [2017/2204(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Alyn Smith (A8-0382/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT ZALECENIA

Przyjęto (P8_TA(2017)0495)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności