Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 13. december 2017 - Strasbourg

13. Čas glasovanja
CRE

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih, ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


13.1. Stanje pogajanj z Združenim kraljestvom (glasovanje)

Predloga resolucij B8-0676/2017 in B8-0677/2017 (2017/2964(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG RESOLUCIJE B8-0676/2017

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE B8-0677/2017

Sprejeto (P8_TA(2017)0490)

PREDSEDSTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredsednik


13.2. Nasprotovanje delegiranemu aktu: uporaba fosforjeve kisline – fosfatov – di-, tri- in polifosfatov (E 338–452) v zamrznjenih mesnih nabodalih za vertikalno pečenje (glasovanje)

Predlog resolucije, ki ga je vložil odbor ENVI v skladu s členom 106(2) in (3) ter členom 106(4)(c) Poslovnika, o osnutku uredbe Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe fosforjeve (V) kisline – fosfatov – di-, tri- in polifosfatov (E 338–452) v zamrznjenih mesnih nabodalih za vertikalno pečenje (D052941/02 - 2017/2920(RPS)) (B8-0666/2017) - Pristojna poslanca: Christel Schaldemose in Bart Staes

(Potrebna kvalificirana večina za sprejetje predloga resolucije)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG RESOLUCIJE

Zavrnjeno


13.3. Osnutek priporočila po preiskavi o pranju denarja, izogibanju davkom in davčni utaji (glasovanje)

Osnutek priporočila, ki so ga v skladu s členom 198(12) Poslovnika predložili Werner Langen, Jeppe Kofod in Petr Ježek v imenu preiskovalnega odbora PANA po preiskavi o pranju denarja, izogibanju davkom in davčni utaji (2016/3044(RSP)) (B8-0660/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

OSNUTEK PRIPOROČILAOSNUTEK PRIPOROČILA

Sprejeto (P8_TA(2017)0491)

Govorili so Jeppe Kofod, Rainer Wieland in Tomáš Zdechovský.


13.4. Letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike (glasovanje)

Poročilo o letnem poročilu o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike [2017/2123(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Michael Gahler (A8-0351/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0492)


13.5. Letno poročilo o izvajanju skupne zunanje in varnostne politike (glasovanje)

Poročilo o letnem poročilu o izvajanju skupne zunanje in varnostne politike [2017/2121(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: David McAllister (A8-0350/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0493)


13.6. Letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2016 in politiki EU na tem področju (glasovanje)

Poročilo o letnem poročilu o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2016 in politiki Evropske unije na tem področju [2017/2122(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalka: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0494)


13.7. Hongkong, 20 let po predaji (glasovanje)

Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o Hongkongu, 20 let po predaji [2017/2204(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Alyn Smith (A8-0382/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

OSNUTEK PRIPOROČILA

Sprejeto (P8_TA(2017)0495)

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov