Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 13 december 2017 - Strasbourg

13. Omröstning
Fullständigt förhandlingsreferat

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


13.1. Läget i förhandlingarna med Förenade kungariket (omröstning)

13.2. Invändning mot en genomförandeakt: användning av fosforsyra – fosfater – di-, tri- och polyfosfater (E 338–452) i frysta vertikala köttspett (omröstning)

13.3. Utkast till rekommendation till följd av undersökningen avseende penningtvätt, skatteundandragande och skatteflykt (omröstning)

13.4. Årsrapporten om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (omröstning)

13.5. Årsrapporten om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (omröstning)

13.6. Årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2016 och EU:s politik på området (omröstning)

13.7. Hongkong 20 år efter överlämnandet (omröstning)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy