Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 13 декември 2017 г. - Страсбург

14. Обяснениe на вот
Пълни стенографски протоколи

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността, писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

Предложения за резолюция относно актуалното състояние на преговорите с Обединеното кралство (2017/2964(RSP)) (B8-0676/2017) и (B8-0677/2017)
Daniel Hannan, Jasenko Selimovic, Jan Zahradil, Момчил Неков, Jiří Pospíšil, Anna Maria Corazza Bildt, Mairead McGuinness, Tibor Szanyi, Deirdre Clune, Matt Carthy, Eleftherios Synadinos, Morten Messerschmidt, Danuta Jazłowiecka, John Howarth и Stanislav Polčák.

Обясненията на вота ще продължат по време на сесията през следващия ден четвъртък, 14 декември 2017 г.

Правна информация - Политика за поверителност