Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 13. december 2017 - Strasbourg

14. Stemmeforklaringer
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Forslag til beslutning om status i forhandlingerne med Det Forenede Kongerige (2017/2964(RSP)) (B8-0676/2017) og (B8-0677/2017)
Daniel Hannan, Jasenko Selimovic, Jan Zahradil, Momchil Nekov, Jiří Pospíšil, Anna Maria Corazza Bildt, Mairead McGuinness, Tibor Szanyi, Deirdre Clune, Matt Carthy, Eleftherios Synadinos, Morten Messerschmidt, Danuta Jazłowiecka, John Howarth og Stanislav Polčák.

Stemmeforklaringerne ville fortsætte på den følgende dags møde torsdag 14. december 2017.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik