Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 13. decembra 2017 - Štrasburg

14. Vysvetlenia hlasovania
Doslovný zápis

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Návrhy uznesenia o stave rokovaní so Spojeným kráľovstvom (2017/2964(RSP)) (B8-0676/2017) a (B8-0677/2017)
Daniel Hannan, Jasenko Selimovic, Jan Zahradil, Momchil Nekov, Jiří Pospíšil, Anna Maria Corazza Bildt, Mairead McGuinness, Tibor Szanyi, Deirdre Clune, Matt Carthy, Eleftherios Synadinos, Morten Messerschmidt, Danuta Jazłowiecka, John Howarth a Stanislav Polčák.

Vysvetlenia hlasovania budú pokračovať na zajtrajšom plenárnom rokovaní vo štvrtok 14. decembra 2017.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia