Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 13 december 2017 - Strasbourg

14. Röstförklaringar
Fullständigt förhandlingsreferat

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Resolutionsförslag om läget i förhandlingarna med Förenade kungariket (2017/2964(RSP)) (B8-0676/2017) och (B8-0677/2017)
Daniel Hannan, Jasenko Selimovic, Jan Zahradil, Momchil Nekov, Jiří Pospíšil, Anna Maria Corazza Bildt, Mairead McGuinness, Tibor Szanyi, Deirdre Clune, Matt Carthy, Eleftherios Synadinos, Morten Messerschmidt, Danuta Jazłowiecka, John Howarth och Stanislav Polčák.

Röstförklaringar: fortsättning vid sammanträdet följande dag, dvs. torsdagen den 14 december 2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy