Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 13. prosinca 2017. - Strasbourg

18. Proširenje i jačanje schengenskog prostora: Bugarska, Rumunjska i Hrvatska (tematska rasprava)
CRE

Proširenje i jačanje schengenskog prostora: Bugarska, Rumunjska i Hrvatska (2017/3009(RSP))

Govorio je Gianni Pittella kako bi započeo raspravu koju je predložio klub zastupnika S&D-a.

Govorili su: Matti Maasikas (predsjedatelj Vijeća) i Dimitris Avramopoulos (povjerenik Komisije).

Govorili su: Esteban González Pons, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Sergei Stanishev, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Helga Stevens, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Cecilia Wikström, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Kostadinka Kuneva, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Ska Keller, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Margot Parker, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Laurenţiu Rebega, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Konstantinos Papadakis, nezavisni zastupnik, Marian-Jean Marinescu, Tanja Fajon, Monica Macovei, Filiz Hyusmenova, Bodil Valero, Auke Zijlstra, Lampros Fountoulis, Asim Ademov, Victor Boştinaru, Angel Dzhambazki, Norica Nicolai, Mara Bizzotto, Željana Zovko, Claude Moraes, Ruža Tomašić, Jozo Radoš, Franz Obermayr, Jaromír Štětina, Tonino Picula, Notis Marias, Cristian Dan Preda, Juan Fernando López Aguilar, Emil Radev i Josef Weidenholzer.

Govorili su: Dimitris Avramopoulos i Matti Maasikas.

PREDSJEDA: David-Maria SASSOLI
potpredsjednik

Govorila je Monica Macovei iz osobnih razloga nakon govora Victora Boştinarua (Predsjednik je naveo detalje o primjeni članka 164. Poslovnika).

Rasprava je zaključena.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti