Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 13. prosince 2017 - Štrasburk

19. Provádění sociálního pilíře (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení Rady a Komise: Provádění sociálního pilíře (2017/2974(RSP))

Matti Maasikas (úřadující předseda Rady) a Marianne Thyssen (členka Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Tom Vandenkendelaere za skupinu PPE, Maria João Rodrigues za skupinu S&D, Ulrike Trebesius za skupinu ECR, Enrique Calvet Chambon za skupinu ALDE, Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, Laura Agea za skupinu EFDD, Auke Zijlstra za skupinu ENF, Sotirios Zarianopoulos – nezařazený poslanec, David Casa, Agnes Jongerius, Jadwiga Wiśniewska, Jasenko Selimovic, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bill Etheridge, Kostadinka Kuneva, Terry Reintke, Bill Etheridge, Dominique Bilde, Claude Rolin, Javi López, Czesław Hoc, António Marinho e Pinto, Rina Ronja Kari, Ernest Urtasun, Nicolas Bay, Helga Stevens, Paloma López Bermejo, Ádám Kósa, Vilija Blinkevičiūtė, Anders Primdahl Vistisen, João Pimenta Lopes, Verónica Lope Fontagné, Georgi Pirinski, Richard Sulík, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman a Evelyn Regner.

PŘEDSEDNICTVÍ: Dimitrios PAPADIMOULIS
místopředseda

Vystoupili: Deirdre Clune, Joachim Schuster, Anne Sander, Miapetra Kumpula-Natri a Othmar Karas.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Monika Beňová, Notis Marias a Takis Hadjigeorgiou.

Vystoupili: Marianne Thyssen a Matti Maasikas.

Rozprava skončila.

Právní upozornění - Ochrana soukromí