Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 13 december 2017 - Straatsburg

19. Tenuitvoerlegging van de sociale pijler (debat)
CRE

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Tenuitvoerlegging van de sociale pijler (2017/2974(RSP))

Matti Maasikas (fungerend voorzitter van de Raad) en Marianne Thyssen (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Tom Vandenkendelaere, namens de PPE-Fractie, Maria João Rodrigues, namens de S&D-Fractie, Ulrike Trebesius, namens de ECR-Fractie, Enrique Calvet Chambon, namens de ALDE-Fractie, Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, Laura Agea, namens de EFDD-Fractie, Auke Zijlstra, namens de ENF-Fractie, Sotirios Zarianopoulos, niet-fractiegebonden lid, David Casa, Agnes Jongerius, Jadwiga Wiśniewska, Jasenko Selimovic, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bill Etheridge, Kostadinka Kuneva, Terry Reintke, Bill Etheridge, Dominique Bilde, Claude Rolin, Javi López, Czesław Hoc, António Marinho e Pinto, Rina Ronja Kari, Ernest Urtasun, Nicolas Bay, Helga Stevens, Paloma López Bermejo, Ádám Kósa, Vilija Blinkevičiūtė, Anders Primdahl Vistisen, João Pimenta Lopes, Verónica Lope Fontagné, Georgi Pirinski, Richard Sulík, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman en Evelyn Regner.

VOORZITTER: Dimitrios PAPADIMOULIS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Deirdre Clune, Joachim Schuster, Anne Sander, Miapetra Kumpula-Natri en Othmar Karas.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Monika Beňová, Notis Marias en Takis Hadjigeorgiou.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen en Matti Maasikas.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid