Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 13 grudnia 2017 r. - Strasburg

19. Wdrożenie filaru społecznego (debata)
CRE

Oświadczenia Rady i Komisji: Wdrożenie filaru społecznego (2017/2974(RSP))

Matti Maasikas (urzędujący przewodniczący Rady) i Marianne Thyssen (członkini Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Tom Vandenkendelaere w imieniu grupy PPE, Maria João Rodrigues w imieniu grupy S&D, Ulrike Trebesius w imieniu grupy ECR, Enrique Calvet Chambon w imieniu grupy ALDE, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Laura Agea w imieniu grupy EFDD, Auke Zijlstra w imieniu grupy ENF, Sotirios Zarianopoulos niezrzeszony, David Casa, Agnes Jongerius, Jadwiga Wiśniewska, Jasenko Selimovic, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Billa Etheridge'a, Kostadinka Kuneva, Terry Reintke, Bill Etheridge, Dominique Bilde, Claude Rolin, Javi López, Czesław Hoc, António Marinho e Pinto, Rina Ronja Kari, Ernest Urtasun, Nicolas Bay, Helga Stevens, Paloma López Bermejo, Ádám Kósa, Vilija Blinkevičiūtė, Anders Primdahl Vistisen, João Pimenta Lopes, Verónica Lope Fontagné, Georgi Pirinski, Richard Sulík, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman i Evelyn Regner.

PRZEWODNICTWO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Deirdre Clune, Joachim Schuster, Anne Sander, Miapetra Kumpula-Natri i Othmar Karas.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Monika Beňová, Notis Marias i Takis Hadjigeorgiou.

Głos zabrali: Marianne Thyssen i Matti Maasikas.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności