Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 13. detsember 2017 - Strasbourg

20. Kestliku arengu tegevuskava 2030 ja Eurostati aruanne ELis kestliku arengu eesmärkide poole liikumise seire kohta (arutelu)
Istungi stenogramm

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Kestliku arengu tegevuskava 2030 ja Eurostati aruanne ELis kestliku arengu eesmärkide poole liikumise seire kohta (2017/3006(RSP))

Matti Maasikas (nõukogu eesistuja) ja Marianne Thyssen (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Sirpa Pietikäinen fraktsiooni PPE nimel, Kathleen Van Brempt fraktsiooni S&D nimel, Charles Goerens fraktsiooni ALDE nimel, Lola Sánchez Caldentey fraktsiooni GUE/NGL nimel, Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel, Mireille D'Ornano fraktsiooni EFDD nimel, Stanislav Polčák, Elly Schlein, Jo Leinen, Julie Ward ja Doru-Claudian Frunzulică.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Krzysztof Hetman, Arne Lietz, Notis Marias, Kostas Chrysogonos ja Nicola Caputo.

Sõna võtsid Marianne Thyssen ja Matti Maasikas.

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika