Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 13 december 2017 - Straatsburg

20. Agenda 2030 en het verslag van Eurostat over het toezicht op de vorderingen met het oog op de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen in de EU (debat)
Volledige verslagen

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Agenda 2030 en het verslag van Eurostat over het toezicht op de vorderingen met het oog op de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen in de EU (2017/3006(RSP))

Matti Maasikas (fungerend voorzitter van de Raad) en Marianne Thyssen (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Sirpa Pietikäinen, namens de PPE-Fractie, Kathleen Van Brempt, namens de S&D-Fractie, Charles Goerens, namens de ALDE-Fractie, Lola Sánchez Caldentey, namens de GUE/NGL-Fractie, Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie, Mireille D'Ornano, namens de EFDD-Fractie, Stanislav Polčák, Elly Schlein, Jo Leinen, Julie Ward en Doru-Claudian Frunzulică.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Krzysztof Hetman, Arne Lietz, Notis Marias, Kostas Chrysogonos en Nicola Caputo.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen en Matti Maasikas.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid