Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 13 grudnia 2017 r. - Strasburg

20. Agenda 2030 i sprawozdanie Eurostatu w sprawie monitorowania postępów w realizacji celów zrównoważonego rozwoju w UE (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenia Rady i Komisji: Agenda 2030 i sprawozdanie Eurostatu w sprawie monitorowania postępów w realizacji celów zrównoważonego rozwoju w UE (2017/3006(RSP))

Matti Maasikas (urzędujący przewodniczący Rady) i Marianne Thyssen (członkini Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Sirpa Pietikäinen w imieniu grupy PPE, Kathleen Van Brempt w imieniu grupy S&D, Charles Goerens w imieniu grupy ALDE, Lola Sánchez Caldentey w imieniu grupy GUE/NGL, Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE, Mireille D'Ornano w imieniu grupy EFDD, Stanislav Polčák, Elly Schlein, Jo Leinen, Julie Ward i Doru-Claudian Frunzulică.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Krzysztof Hetman, Arne Lietz, Notis Marias, Kostas Chrysogonos i Nicola Caputo.

Głos zabrali: Marianne Thyssen i Matti Maasikas.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności