Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 13 decembrie 2017 - Strasbourg

20. Agenda 2030 și raportul Eurostat privind monitorizarea progreselor realizate către atingerea ODD în UE (dezbatere)
Stenograma

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Agenda 2030 și raportul Eurostat privind monitorizarea progreselor realizate către atingerea ODD în UE (2017/3006(RSP))

Matti Maasikas (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Marianne Thyssen (membră a Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Sirpa Pietikäinen, în numele Grupului PPE, Kathleen Van Brempt, în numele Grupului S&D, Charles Goerens, în numele Grupului ALDE, Lola Sánchez Caldentey, în numele Grupului GUE/NGL, Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE, Mireille D'Ornano, în numele Grupului EFDD, Stanislav Polčák, Elly Schlein, Jo Leinen, Julie Ward și Doru-Claudian Frunzulică.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Krzysztof Hetman, Arne Lietz, Notis Marias, Kostas Chrysogonos și Nicola Caputo.

Au intervenit: Marianne Thyssen și Matti Maasikas.

Dezbaterea s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate