Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 13. decembra 2017 - Štrasburg

20. Program 2030 a správa Eurostatu o monitorovaní pokroku pri dosahovaní cieľov trvalo udržateľného rozvoja v EÚ (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenia Rady a Komisie: Program 2030 a správa Eurostatu o monitorovaní pokroku pri dosahovaní cieľov trvalo udržateľného rozvoja v EÚ (2017/3006(RSP))

Matti Maasikas (úradujúci predseda Rady) a Marianne Thyssen (členka Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Sirpa Pietikäinen v mene skupiny PPE, Kathleen Van Brempt v mene skupiny S&D, Charles Goerens v mene skupiny ALDE, Lola Sánchez Caldentey v mene skupiny GUE/NGL, Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE, Mireille D'Ornano v mene skupiny EFDD, Stanislav Polčák, Elly Schlein, Jo Leinen, Julie Ward a Doru-Claudian Frunzulică.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Krzysztof Hetman, Arne Lietz, Notis Marias, Kostas Chrysogonos a Nicola Caputo.

V rozprave vystúpili: Marianne Thyssen a Matti Maasikas.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia