Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 13 декември 2017 г. - Страсбург

21. Механизъм за гражданска защита на Европейския съюз със собствени оперативни възможности (разискване)
CRE

Изявления на Съвета и на Комисията: Механизъм за гражданска защита на Европейския съюз със собствени оперативни възможности (2017/2975(RSP))

Matti Maasikas (действащ председател на Съвета) и Christos Stylianides (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Elisabetta Gardini, от името на групата PPE, Soledad Cabezón Ruiz, от името на групата S&D, Notis Marias, от името на групата ECR, и Nikolaos Chountis, от името на групата GUE/NGL.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Fabio Massimo CASTALDO
Заместник-председател

Изказаха се: Eleftherios Synadinos, независим член на ЕП, John Stuart Agnew, за да поздрави новия председател, Lambert van Nistelrooij, Carlos Zorrinho, Ivica Tolić, Karin Kadenbach, Nuno Melo, José Manuel Fernandes и Franck Proust.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo и Maria Grapini.

Изказаха се: Christos Stylianides и Matti Maasikas.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност