Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 13 grudnia 2017 r. - Strasburg

21. Unijny Mechanizm Ochrony Ludności posiadający własne zdolności operacyjne (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenia Rady i Komisji: Unijny Mechanizm Ochrony Ludności posiadający własne zdolności operacyjne (2017/2975(RSP))

Matti Maasikas (urzędujący przewodniczący Rady) i Christos Stylianides (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Elisabetta Gardini w imieniu grupy PPE, Soledad Cabezón Ruiz w imieniu grupy S&D, Notis Marias w imieniu grupy ECR i Nikolaos Chountis w imieniu grupy GUE/NGL.

PRZEWODNICTWO: Fabio Massimo CASTALDO
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Eleftherios Synadinos niezrzeszony, John Stuart Agnew, aby pogratulować nowemu wiceprzewodniczącemu, Lambert van Nistelrooij, Carlos Zorrinho, Ivica Tolić, Karin Kadenbach, Nuno Melo, José Manuel Fernandes i Franck Proust.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Nicola Caputo i Maria Grapini.

Głos zabrali: Christos Stylianides i Matti Maasikas.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności