Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 13. decembra 2017 - Štrasburg

21. Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany s vlastnými operačnými kapacitami (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenia Rady a Komisie: Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany s vlastnými operačnými kapacitami (2017/2975(RSP))

Matti Maasikas (úradujúci predseda Rady) a Christos Stylianides (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Elisabetta Gardini v mene skupiny PPE, Soledad Cabezón Ruiz v mene skupiny S&D, Notis Marias v mene skupiny ECR a Nikolaos Chountis v mene skupiny GUE/NGL.

PREDSEDNÍCTVO: Fabio Massimo CASTALDO
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Eleftherios Synadinos – nezaradený poslanec, John Stuart Agnew, aby zablahoželal novému podpredsedovi, Lambert van Nistelrooij, Carlos Zorrinho, Ivica Tolić, Karin Kadenbach, Nuno Melo, José Manuel Fernandes a Franck Proust.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nicola Caputo a Maria Grapini.

V rozprave vystúpili: Christos Stylianides a Matti Maasikas.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia