Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 13 декември 2017 г. - Страсбург

22. Забрана на нацистки и фашистки символи и лозунги в целия ЕС (разискване)
CRE

Изявления на Съвета и на Комисията: Забрана на нацистки и фашистки символи и лозунги в целия ЕС (2017/3007(RSP))

Matti Maasikas (действащ председател на Съвета) и Dimitris Avramopoulos (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Dubravka Šuica, от името на групата PPE, Cécile Kashetu Kyenge, от името на групата S&D, Jussi Halla-aho, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Ivan Jakovčić, от името на групата ALDE, Stelios Kouloglou, от името на групата GUE/NGL, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jaromír Štětina, Udo Voigt, независим член на ЕП, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Neena Gill, Marek Jurek, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Janusz Korwin-Mikke, Ivo Vajgl, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ivica Tolić, Eleonora Forenza, Jordi Solé, Michaela Šojdrová, Elly Schlein, Ruža Tomašić, Martin Schirdewan, Heinz K. Becker, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ivan Jakovčić, и Takis Hadjigeorgiou.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ivica Tolić, Ramón Jáuregui Atondo, Notis Marias и Georgios Epitideios.

Изказаха се: Dimitris Avramopoulos и Matti Maasikas.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност