Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 13 december 2017 - Straatsburg

22. EU-breed verbod op fascistische en nazisymbolen en -leuzen (debat)
CRE

Verklaringen van de Raad en de Commissie: EU-breed verbod op fascistische en nazisymbolen en -leuzen (2017/3007(RSP))

Matti Maasikas (fungerend voorzitter van de Raad) en Dimitris Avramopoulos (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Dubravka Šuica, namens de PPE-Fractie, Cécile Kashetu Kyenge, namens de S&D-Fractie, Jussi Halla-aho, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Ivan Jakovčić, namens de ALDE-Fractie, Stelios Kouloglou, namens de GUE/NGL-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jaromír Štětina, Udo Voigt, niet-fractiegebonden lid, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Neena Gill, Marek Jurek, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Janusz Korwin-Mikke, Ivo Vajgl, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ivica Tolić, Eleonora Forenza, Jordi Solé, Michaela Šojdrová, Elly Schlein, Ruža Tomašić, Martin Schirdewan, Heinz K. Becker, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ivan Jakovčić, en Takis Hadjigeorgiou.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ivica Tolić, Ramón Jáuregui Atondo, Notis Marias en Georgios Epitideios.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos en Matti Maasikas.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid