Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 13 grudnia 2017 r. - Strasburg

22. Zakaz posługiwania się symbolami i hasłami nazistowskimi i faszystowskimi w całej UE (debata)
CRE

Oświadczenia Rady i Komisji: Zakaz posługiwania się symbolami i hasłami nazistowskimi i faszystowskimi w całej UE (2017/3007(RSP))

Matti Maasikas (urzędujący przewodniczący Rady) i Dimitris Avramopoulos (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Dubravka Šuica w imieniu grupy PPE, Cécile Kashetu Kyenge w imieniu grupy S&D, Jussi Halla-aho w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Ivan Jakovčić w imieniu grupy ALDE, Stelios Kouloglou w imieniu grupy GUE/NGL, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jaromíra Štětinę, Udo Voigt niezrzeszony, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Neena Gill, Marek Jurek, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Janusza Korwin-Mikkego, Ivo Vajgl, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ivicę Tolicia, Eleonora Forenza, Jordi Solé, Michaela Šojdrová, Elly Schlein, Ruža Tomašić, Martin Schirdewan, Heinz K. Becker, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ivana Jakovčicia, i Takis Hadjigeorgiou.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Ivica Tolić, Ramón Jáuregui Atondo, Notis Marias i Georgios Epitideios.

Głos zabrali: Dimitris Avramopoulos i Matti Maasikas.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności