Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 13 decembrie 2017 - Strasbourg

22. Interzicerea la nivelul UE a simbolurilor și sloganelor naziste și fasciste (dezbatere)
CRE

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Interzicerea la nivelul UE a simbolurilor și sloganelor naziste și fasciste (2017/3007(RSP))

Matti Maasikas (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Dimitris Avramopoulos (membru al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Dubravka Šuica, în numele Grupului PPE, Cécile Kashetu Kyenge, în numele Grupului S&D, Jussi Halla-aho, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Ivan Jakovčić, în numele Grupului ALDE, Stelios Kouloglou, în numele Grupului GUE/NGL, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Jaromír Štětina, Udo Voigt, neafiliat, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Neena Gill, Marek Jurek, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Janusz Korwin-Mikke, Ivo Vajgl, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ivica Tolić, Eleonora Forenza, Jordi Solé, Michaela Šojdrová, Elly Schlein, Ruža Tomašić, Martin Schirdewan, Heinz K. Becker, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ivan Jakovčić, și Takis Hadjigeorgiou.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ivica Tolić, Ramón Jáuregui Atondo, Notis Marias și Georgios Epitideios.

Au intervenit: Dimitris Avramopoulos și Matti Maasikas.

Dezbaterea s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate