Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 13. decembra 2017 - Štrasburg

22. Zákaz nacistických a fašistických symbolov a hesiel v celej EÚ (rozprava)
CRE

Vyhlásenia Rady a Komisie: Zákaz nacistických a fašistických symbolov a hesiel v celej EÚ (2017/3007(RSP))

Matti Maasikas (úradujúci predseda Rady) a Dimitris Avramopoulos (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Dubravka Šuica v mene skupiny PPE, Cécile Kashetu Kyenge v mene skupiny S&D, Jussi Halla-aho v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Ivan Jakovčić v mene skupiny ALDE, Stelios Kouloglou v mene skupiny GUE/NGL, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Jaromír Štětina, Udo Voigt – nezaradený poslanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Neena Gill, Marek Jurek, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Janusz Korwin-Mikke, Ivo Vajgl, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ivica Tolić, Eleonora Forenza, Jordi Solé, Michaela Šojdrová, Elly Schlein, Ruža Tomašić, Martin Schirdewan, Heinz K. Becker, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ivan Jakovčić, a Takis Hadjigeorgiou.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Ivica Tolić, Ramón Jáuregui Atondo, Notis Marias a Georgios Epitideios.

V rozprave vystúpili: Dimitris Avramopoulos a Matti Maasikas.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia