Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2993(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000089/2017 (B8-0613/2017)

Συζήτηση :

PV 13/12/2017 - 23
CRE 13/12/2017 - 23

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017 - Στρασβούργο

23. Δικαίωμα εξέτασης των πραγμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (συζήτηση)
CRE

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000089/2017) που κατέθεσε η Danuta Maria Hübner, εξ ονόματος της επιτροπή AFCO, προς το Συμβούλιο: Δικαίωμα εξέτασης των πραγμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2017/2993(RSP)) (B8-0613/2017)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000090/2017) που κατέθεσε η Danuta Maria Hübner, εξ ονόματος της επιτροπή AFCO, προς την Επιτροπή: Δικαίωμα εξέτασης των πραγμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2017/2993(RSP)) (B8-0614/2017)

Ο Ramón Jáuregui Atondo (αναπλ. τη συντάκτρια) αναπτύσσει τις ερωτήσεις.

Ο Matti Maasikas (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) απαντά στην ερώτηση B8-0613/2017.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση B8-0614/2017.

Παρεμβαίνουν οι Danuta Maria Hübner, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kazimierz Michał Ujazdowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Max Andersson, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Rainer Wieland και Jiří Pospíšil.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν οι Δημήτρης Αβραμόπουλος και Matti Maasikas.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου