Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2129(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0368/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0368/2017

Keskustelut :

PV 13/12/2017 - 24
CRE 13/12/2017 - 24

Äänestykset :

PV 14/12/2017 - 8.7
CRE 14/12/2017 - 8.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0501

Pöytäkirja
Keskiviikko 13. joulukuuta 2017 - Strasbourg

24. Lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumista koskevan direktiivin täytäntöönpano (keskustelu)
CRE

Mietintö lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumisesta 13. joulukuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/93/EU täytäntöönpanosta [2015/2129(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0368/2017)

Anna Maria Corazza Bildt esitteli mietinnön.

Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Michaela Šojdrová (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Clare Moody (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija), Barbara Matera PPE-ryhmän puolesta, Miriam Dalli S&D-ryhmän puolesta, Branislav Škripek ECR-ryhmän puolesta, Nathalie Griesbeck ALDE-ryhmän puolesta, Ángela Vallina GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta, Margot Parker EFDD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Marek Jurek, sitoutumaton Georgios Epitideios, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Caterina Chinnici, Helga Stevens, Gérard Deprez, Anna Záborská, Maria Grapini, Marek Jurek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Andrejs Mamikins ja Csaba Sógor.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jiří Pospíšil, Silvia Costa, Notis Marias ja Ruža Tomašić.

Puheenvuorot: Dimitris Avramopoulos ja Anna Maria Corazza Bildt.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.12.2017, kohta 8.7.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö