Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2129(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0368/2017

Ingivna texter :

A8-0368/2017

Debatter :

PV 13/12/2017 - 24
CRE 13/12/2017 - 24

Omröstningar :

PV 14/12/2017 - 8.7
CRE 14/12/2017 - 8.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0501

Protokoll
Onsdagen den 13 december 2017 - Strasbourg

24. Genomförande av direktivet om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi (debatt)
CRE

Betänkande om genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/93/EU av den 13 december 2011 om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi [2015/2129(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0368/2017)

Anna Maria Corazza Bildt redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen).

Talare: Michaela Šojdrová (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Clare Moody (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Barbara Matera för PPE-gruppen, Miriam Dalli för S&D-gruppen, Branislav Škripek för ECR-gruppen, Nathalie Griesbeck för ALDE-gruppen, Ángela Vallina för GUE/NGL-gruppen, Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen, Margot Parker för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marek Jurek, Georgios Epitideios, grupplös, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Caterina Chinnici, Helga Stevens, Gérard Deprez, Anna Záborská, Maria Grapini, Marek Jurek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Andrejs Mamikins och Csaba Sógor.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Silvia Costa, Notis Marias och Ruža Tomašić.

Talare: Dimitris Avramopoulos och Anna Maria Corazza Bildt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.7 i protokollet av den 14.12.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy