Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Сряда, 13 декември 2017 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 3.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 4.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)
 5.Трансфери на бюджетни кредити
 6.Внесени документи
 7.Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (одобрение) (член 69в от Правилника за дейността)
 8.Подготовка за заседанието на Европейския съвет на 14 и 15 декември - Актуално състояние на преговорите с Обединеното кралство (разискване)
 9.Връчване на наградата „Сахаров“ (тържествено заседание)
 10.Възобновяване на заседанието
 11.Изявление на председателството
 12.Приветствие с добре дошли
 13.Време за гласуване
  
13.1.Актуално състояние на преговорите с Обединеното кралство (гласуване)
  
13.2.Възражение срещу акт за изпълнение: употребата на фосфорна киселина — фосфати — ди- три- и полифосфати (E 338-452) в замразени вертикални месни шишове (гласуване)
  
13.3.Препоръка вследствие на разследването във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами (гласуване)
  
13.4.Годишен доклад относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана (гласуване)
  
13.5.Годишен доклад относно прилагането на общата външна политика и политика на сигурност (гласуване)
  
13.6.Годишен доклад относно правата на човека и демокрацията по света през 2016 г. и политиката на Европейския съюз в тази област (гласуване)
  
13.7.Хонконг - 20 години след предаването му на Китай (гласуване)
 14.Обяснениe на вот
 15.Поправки на вот и намерения за гласуване
 16.Възобновяване на заседанието
 17.Одобряване на протокола от предишното заседание
 18.Разширяване и укрепване на Шенгенско пространство: България, Румъния и Хърватия (разискване по актуални въпроси)
 19.Изпълнението по социалния стълб (разискване)
 20.Програмата до 2030 г. и докладът на Евростат относно наблюдението на напредъка за постигане на целите за устойчиво развитие в ЕС (разискване)
 21.Механизъм за гражданска защита на Европейския съюз със собствени оперативни възможности (разискване)
 22.Забрана на нацистки и фашистки символи и лозунги в целия ЕС (разискване)
 23.Право на разследване на Европейския парламент (разискване)
 24.Прилагане на директивата относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография (разискване)
 25.Дневен ред на следващото заседание
 26.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (188 kb) Присъствен списък (63 kb) Резултати от гласувания (312 kb) Резултати от поименно гласуване (4689 kb) 
 
Протокол (84 kb) Присъствен списък (12 kb) Резултати от гласувания (71 kb) Резултати от поименно гласуване (256 kb) 
 
Протокол (290 kb) Присъствен списък (71 kb) Резултати от гласувания (956 kb) Резултати от поименно гласуване (4007 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност