Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Středa, 13. prosince 2017 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 3.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 4.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)
 5.Převody prostředků
 6.Předložení dokumentů
 7.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (schválení) (článek 69c jednacího řádu)
 8.Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 14.–15. prosince 2017 – Současný stav jednání se Spojeným královstvím (rozprava)
 9.Předání Sacharovovy ceny (slavnostní zasedání)
 10.Pokračování denního zasedání
 11.Prohlášení předsednictví
 12.Přivítání
 13.Hlasování
  13.1.Současný stav jednání se Spojeným královstvím (hlasování)
  13.2.Námitka vůči prováděcímu aktu:použití kyseliny fosforečné, fosforečnanů, di-, tri- a polyfosforečnanů (E 338–452) ve zmrazených masných homolích pro vertikální grilování (hlasování)
  13.3.Doporučení v návaznosti na vyšetřování praní peněz, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňových úniků (hlasování)
  13.4.Výroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky (hlasování)
  13.5.Výroční zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky (hlasování)
  13.6.Výroční zpráva o lidských právech a demokracii ve světě v roce 2016 a politika EU v této oblasti (hlasování)
  13.7.Hongkong 20 let po předání (hlasování)
 14.Vysvětlení hlasování
 15.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 16.Pokračování denního zasedání
 17.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 18.Rozšíření a posílení schengenského prostoru: Bulharsko, Rumunsko a Chorvatsko (rozprava na aktuální téma)
 19.Provádění sociálního pilíře (rozprava)
 20.Agenda 2030 a zpráva Eurostatu o „Monitorování pokroku při dosahování cílů udržitelného rozvoje v EU“ (rozprava)
 21.Mechanismus civilní ochrany EU s vlastní operační kapacitou (rozprava)
 22.Celounijní zákaz nacistických a fašistických symbolů a hesel (rozprava)
 23.Vyšetřovací pravomoc Evropského parlamentu (rozprava)
 24.Uplatňování směrnice o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii (rozprava)
 25.Pořad jednání příštího denního zasedání
 26.Ukončení denního zasedání
 Prezenční listina
Zápis (166 kb) Prezenční listina (63 kb) Výsledky hlasování (274 kb) Jmenovitá hlasování (4689 kb) 
 
Zápis (80 kb) Prezenční listina (11 kb) Výsledky hlasování (65 kb) Jmenovitá hlasování (251 kb) 
 
Zápis (263 kb) Prezenční listina (64 kb) Výsledky hlasování (936 kb) Jmenovitá hlasování (4064 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí