Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Onsdag den 13. december 2017 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 3.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 4.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)
 5.Bevillingsoverførsler
 6.Modtagne dokumenter
 7.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (godkendelse) (artikel 69c)
 8.Forberedelse af Det Europæiske Råds møde den 14.-15. december 2017 - Status i forhandlingerne med Det Forenede Kongerige (forhandling)
 9.Overrækkelse af Sakharov-prisen (højtideligt møde)
 10.Genoptagelse af mødet
 11.Erklæring fra formanden
 12.Velkomstord
 13.Afstemningstid
  13.1.Status i forhandlingerne med Det Forenede Kongerige (afstemning)
  13.2.Indsigelse mod en gennemførelsesretsakt: Anvendelse af phosphorsyre — phosphater — di-, tri- og polyphosphater (E 338-452) i frosne lodrette kødspyd (afstemning)
  13.3.Udkast til henstilling på baggrund af undersøgelsen vedrørende hvidvaskning af penge, skatteundgåelse og skatteunddragelse (afstemning)
  13.4.Årsrapport om gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (afstemning)
  13.5.Årsrapport om gennemførelsen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (afstemning)
  13.6.Årsberetning om menneskerettigheder og demokrati i verden i 2016 og Den Europæiske Unions politik på området (afstemning)
  13.7.Hongkong, 20 år efter overdragelsen (afstemning)
 14.Stemmeforklaringer
 15.Stemmerettelser og -intentioner
 16.Genoptagelse af mødet
 17.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 18.Udvidelse og styrkelse af Schengenområdet: Bulgarien, Rumænien og Kroatien (debat om et aktuelt spørgsmål)
 19.Gennemførelsen af den sociale søjle (forhandling)
 20.Agenda 2030 og Eurostats rapport om "Overvågning af fremskridt hen imod målene for bæredygtig udvikling i EU" (forhandling)
 21.Den Europæiske Unions civilbeskyttelsesordning med egen operationel kapacitet (forhandling)
 22.Forbud i hele EU mod nazistiske og fascistiske symboler og slogans (forhandling)
 23.Europa-Parlamentets undersøgelsesbeføjelse (forhandling)
 24.Gennemførelse af direktivet om bekæmpelse af seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi (forhandling)
 25.Dagsorden for næste møde
 26.Hævelse af mødet
 Deltagerliste
Protokol (165 kb) Deltagerliste (63 kb) Afstemningsresultater (271 kb) Afstemning ved navneopråb (4689 kb) 
 
Protokol (79 kb) Deltagerliste (11 kb) Afstemningsresultater (66 kb) Afstemning ved navneopråb (250 kb) 
 
Protokol (267 kb) Deltagerliste (63 kb) Afstemningsresultater (913 kb) Afstemning ved navneopråb (3887 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik