Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 3.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 4.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)
 5.Μεταφορές πιστώσεων
 6.Κατάθεση εγγράφων
 7.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (έγκριση) (Άρθρο 69γ του Κανονισμού)
 8.Προετοιμασία της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 14ης και 15ης Δεκεμβρίου - Πρόοδος των διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο (συζήτηση)
 9.Απονομή του Βραβείου Ζαχάρωφ (Πανηγυρική Συνεδρίαση)
 10.Επανάληψη της συνόδου
 11.Δήλωση της Προεδρίας
 12.Υποδοχή
 13.Ώρα των ψηφοφοριών
  13.1.Πρόοδος των διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο (ψηφοφορία)
  13.2.Αντίρρηση σε εκτελεστική πράξη: χρήση φωσφορικού οξέος – φωσφορικών αλάτων – διφωσφορικών αλάτων – τριφωσφορικών αλάτων και πολυφωσφορικών αλάτων (Ε 338-452) σε κατεψυγμένο γύρο (ψηφοφορία)
  13.3.Σχέδιο σύστασης μετά τη διερεύνηση περιπτώσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής (ψηφοφορία)
  13.4.Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ψηφοφορία)
  13.5.Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ψηφοφορία)
  13.6.Ετήσια έκθεση του 2016 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της ΕΕ στον τομέα αυτό (ψηφοφορία)
  13.7.Χονγκ Κονγκ, 20 χρόνια μετά την παράδοσή του (ψηφοφορία)
 14.Αιτιολογήσεις ψήφου
 15.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 16.Επανάληψη της συνόδου
 17.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 18.Διεύρυνση και ενίσχυση του χώρου Σένγκεν: Βουλγαρία, Ρουμανία και Κροατία Συζήτηση επί επικαίρων θεμάτων
 19.Υλοποίηση του Κοινωνικού Πυλώνα (συζήτηση)
 20.Ατζέντα του 2030 και έκθεση της Eurostat με θέμα «Παρακολούθηση της προόδου προς την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης στην ΕΕ» (συζήτηση)
 21.Μηχανισμός πολιτικής προστασίας της ΕΕ με ίδιες επιχειρησιακές ικανότητες (συζήτηση)
 22.Απαγόρευση των ναζιστικών και φασιστικών συμβόλων και συνθημάτων καθ' όλη την ΕΕ (συζήτηση)
 23.Δικαίωμα εξέτασης των πραγμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (συζήτηση)
 24.Εφαρμογή της οδηγίας σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας (συζήτηση)
 25.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 26.Λήξη της συνεδρίασης
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά (192 kb) Κατάσταση παρόντων (64 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (315 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (4689 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (87 kb) Κατάσταση παρόντων (12 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (79 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (296 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (289 kb) Κατάσταση παρόντων (71 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (975 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (4005 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου