Edellinen 
 Seuraava 
RCVVOTESPVTACRE
Pöytäkirja
Keskiviikko 13. joulukuuta 2017 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 4.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)
 5.Määrärahojen siirrot
 6.Vastaanotetut asiakirjat
 7.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (hyväksyminen) (työjärjestyksen 69 c artikla)
 8.Eurooppa-neuvoston 14. ja 15. joulukuuta pidettävän kokouksen valmistelu - Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käytävien neuvottelujen tilanne (keskustelu)
 9.Saharov-palkinnon luovuttaminen (juhlaistunto)
 10.Istunnon jatkaminen
 11.Puhemiehen julkilausuma
 12.Tervetulotoivotukset
 13.Äänestykset
  
13.1.Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käytävien neuvottelujen tilanne (äänestys)
  
13.2.Täytäntöönpanosäädöksen vastustaminen: Fosforihapon – fosfaattien – di-, tri- ja polyfosfaattien (E 338–452) käyttö pystyssä kypsennettävissä pakastetuissa lihavartaissa (äänestys)
  
13.3.Suositusluonnos rahanpesua, veronkiertoa ja veropetoksia käsittelevän tutkinnan johdosta (äänestys)
  
13.4.Vuosittainen kertomus yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta (äänestys)
  
13.5.Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanoa koskeva vuosittainen kertomus (äänestys)
  
13.6.Vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2016 ja EU:n toiminnasta tällä alalla (äänestys)
  
13.7.Hongkong 20 vuotta palauttamisen jälkeen (äänestys)
 14.Äänestysselitykset
 15.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 16.Istunnon jatkaminen
 17.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 18.Schengen-alueen laajentaminen ja vahvistaminen: Bulgaria, Romania ja Kroatia (ajankohtainen keskustelu)
 19.Sosiaalisen pilarin täytäntöönpano (keskustelu)
 20.Agenda 2030 ja Eurostatin raportti etenemisestä kohti kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista EU:ssa (keskustelu)
 21.Omin operatiivisin valmiuksin varustettu EU:n pelastuspalvelumekanismi (keskustelu)
 22.Natsi- ja fasistisymboleja ja -iskulauseita koskeva EU:n laajuinen kielto (keskustelu)
 23.Euroopan parlamentin tutkintaoikeus (keskustelu)
 24.Lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumista koskevan direktiivin täytäntöönpano (keskustelu)
 25.Seuraavan istunnon esityslista
 26.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (168 kb) Läsnäololista (63 kb) Äänestysten tulokset (275 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (4689 kb) 
 
Pöytäkirja (80 kb) Läsnäololista (11 kb) Äänestysten tulokset (66 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (256 kb) 
 
Pöytäkirja (263 kb) Läsnäololista (63 kb) Äänestysten tulokset (910 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (3990 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö