Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Środa, 13 grudnia 2017 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 3.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 4.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)
 5.Przesunięcie środków
 6.Składanie dokumentów
 7.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (zatwierdzenie) (art. 69c Regulaminu)
 8.Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 14 i 15 grudnia - Stan zaawansowania negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem (debata)
 9.Wręczenie Nagrody im. Sacharowa (uroczyste posiedzenie)
 10.Wznowienie posiedzenia
 11.Oświadczenie Przewodniczącego
 12.Oficjalne powitanie
 13.Głosowanie
  13.1.Stan zaawansowania negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem (głosowanie)
  13.2.Sprzeciw wobec aktu wykonawczego: stosowanie kwasu fosforowego – fosforanów – di- tri- i polifosforanów (E 338-452) w zamrożonym mięsie na rożnie pionowym (głosowanie)
  13.3.Projekt zalecenia w następstwie dochodzenia w sprawie prania pieniędzy, unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania (głosowanie)
  13.4.Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (głosowanie)
  13.5.Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (głosowanie)
  13.6.Sprawozdanie roczne dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2016 oraz polityka Unii Europejskiej w tym zakresie (głosowanie)
  13.7.Hong Kong, 20 lat po przekazaniu go Chinom (głosowanie)
 14.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 15.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 16.Wznowienie posiedzenia
 17.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 18.Rozszerzenie i wzmocnienie strefy Schengen: Bułgaria, Rumunia i Chorwacja (debata na aktualny temat)
 19.Wdrożenie filaru społecznego (debata)
 20.Agenda 2030 i sprawozdanie Eurostatu w sprawie monitorowania postępów w realizacji celów zrównoważonego rozwoju w UE (debata)
 21.Unijny Mechanizm Ochrony Ludności posiadający własne zdolności operacyjne (debata)
 22.Zakaz posługiwania się symbolami i hasłami nazistowskimi i faszystowskimi w całej UE (debata)
 23.Uprawnienia śledcze Parlamentu Europejskiego (debata)
 24.Wdrożenie dyrektywy w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej (debata)
 25.Porządek obrad następnego posiedzenia
 26.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
Protokół (166 kb) Lista obecności (63 kb) Wyniki głosowania (276 kb) Głosowanie imienne (4689 kb) 
 
Protokół (80 kb) Lista obecności (11 kb) Wyniki głosowania (67 kb) Głosowanie imienne (255 kb) 
 
Protokół (272 kb) Lista obecności (63 kb) Wyniki głosowania (923 kb) Głosowanie imienne (3925 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności