Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Streda, 13. decembra 2017 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 3.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 4.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 5.Presun rozpočtových prostriedkov
 6.Predloženie dokumentov
 7.Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (schválenie) (článok 69c rokovacieho poriadku)
 8.Príprava zasadnutia Európskej rady v dňoch 14. – 15. decembra 2017 – Súčasný stav rokovaní so Spojeným kráľovstvom (rozprava)
 9.Udeľovanie Sacharovovej ceny (slávnostné zasadnutie)
 10.Pokračovanie rokovania
 11.Vyhlásenie Predsedníctva
 12.Oficiálne privítanie
 13.Hlasovanie
  13.1.Súčasný stav rokovaní so Spojeným kráľovstvom (hlasovanie)
  13.2.Námietka voči vykonávaciemu aktu: Používanie kyseliny fosforečnej – fosforečnanov – di-, tri- a polyfosforečnanov (E 338 – 452) v mrazenom mäse na vertikálnom ražni v tvare homole (hlasovanie)
  13.3.Návrhy odporúčaní v nadväznosti na vyšetrovanie prania špinavých peňazí, vyhýbania sa daňovým povinnostiam a daňových únikov (hlasovanie)
  13.4.Výročná správa o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (hlasovanie)
  13.5.Výročná správa o vykonávaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (hlasovanie)
  13.6.Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2016 a politika EÚ v tejto oblasti (hlasovanie)
  13.7.Hongkong: 20 rokov po odovzdaní (hlasovanie)
 14.Vysvetlenia hlasovania
 15.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 16.Pokračovanie rokovania
 17.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 18.Rozšírenie a posilnenie schengenského priestoru: Bulharsko, Rumunsko a Chorvátsko (tematická rozprava)
 19.Vykonávanie sociálneho piliera (rozprava)
 20.Program 2030 a správa Eurostatu o monitorovaní pokroku pri dosahovaní cieľov trvalo udržateľného rozvoja v EÚ (rozprava)
 21.Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany s vlastnými operačnými kapacitami (rozprava)
 22.Zákaz nacistických a fašistických symbolov a hesiel v celej EÚ (rozprava)
 23.Vyšetrovacie právomoci Európskeho parlamentu (rozprava)
 24.Vykonávanie smernice o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii (rozprava)
 25.Program rokovania na nasledujúci deň
 26.Skončenie rokovania
 Prezenčná listina
Zápisnica (167 kb) Prezenčná listina (63 kb) Výsledky hlasovaní (274 kb) Hlasovania podľa mien (4689 kb) 
 
Zápisnica (81 kb) Prezenčná listina (11 kb) Výsledky hlasovaní (66 kb) Hlasovania podľa mien (472 kb) 
 
Zápisnica (268 kb) Prezenčná listina (64 kb) Výsledky hlasovaní (932 kb) Hlasovania podľa mien (3976 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia