Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Zapisnik
Sreda, 13. december 2017 - Strasbourg
 1.Otvoritev seje
 2.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)
 3.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 4.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)
 5.Prerazporeditev sredstev
 6.Predložitev dokumentov
 7.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (odobritev) (člen 69c Poslovnika)
 8.Priprave na zasedanje Evropskega sveta 14. in 15. decembra 2017 - Stanje pogajanj z Združenim kraljestvom (razprava)
 9.Podelitev nagrade Saharova (slavnostna seja)
 10.Nadaljevanje seje
 11.Izjava predsedujočega
 12.Dobrodošlica
 13.Čas glasovanja
  
13.1.Stanje pogajanj z Združenim kraljestvom (glasovanje)
  
13.2.Nasprotovanje delegiranemu aktu: uporaba fosforjeve kisline – fosfatov – di-, tri- in polifosfatov (E 338–452) v zamrznjenih mesnih nabodalih za vertikalno pečenje (glasovanje)
  
13.3.Osnutek priporočila po preiskavi o pranju denarja, izogibanju davkom in davčni utaji (glasovanje)
  
13.4.Letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike (glasovanje)
  
13.5.Letno poročilo o izvajanju skupne zunanje in varnostne politike (glasovanje)
  
13.6.Letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2016 in politiki EU na tem področju (glasovanje)
  
13.7.Hongkong, 20 let po predaji (glasovanje)
 14.Obrazložitve glasovanja
 15.Popravki in namere glasovanj
 16.Nadaljevanje seje
 17.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 18.Širitev in okrepitev schengenskega območja: Bolgarija, Romunija in Hrvaška (tematska razprava)
 19.Izvajanje socialnega stebra (razprava)
 20.Agenda 2030 in poročilo Eurostata o spremljanju napredka pri uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja v EU (razprava)
 21.Mehanizem EU na področju civilne zaščite z lastnimi operativnimi zmogljivostmi (razprava)
 22.Prepoved nacističnih in fašističnih simbolov in sloganov po vsej EU (razprava)
 23.Preiskovalna pravica Evropskega parlamenta (razprava)
 24.Izvajanje direktive o boju proti spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok ter otroški pornografiji (razprava)
 25.Dnevni red naslednje seje
 26.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH
Zapisnik (162 kb) Seznam navzočih (63 kb) Izidi glasovanj (256 kb) Izid poimenskega glasovanja (4689 kb) 
 
Zapisnik (79 kb) Seznam navzočih (11 kb) Izidi glasovanj (548 kb) Izid poimenskega glasovanja (259 kb) 
 
Zapisnik (257 kb) Seznam navzočih (64 kb) Izidi glasovanj (992 kb) Izid poimenskega glasovanja (3992 kb) 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov