Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Onsdagen den 13 december 2017 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 3.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 4.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 5.Anslagsöverföringar
 6.Inkomna dokument
 7.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (godkännande) (artikel 69c i arbetsordningen)
 8.Förberedelse av Europeiska rådets möte den 14-15 december 2017 - Läget i förhandlingarna med Förenade kungariket (debatt)
 9.Utdelning av Sacharovpriset (högtidligt möte)
 10.Återupptagande av sammanträdet
 11.Uttalande av talmannen
 12.Välkomsthälsning
 13.Omröstning
  13.1.Läget i förhandlingarna med Förenade kungariket (omröstning)
  13.2.Invändning mot en genomförandeakt: användning av fosforsyra – fosfater – di-, tri- och polyfosfater (E 338–452) i frysta vertikala köttspett (omröstning)
  13.3.Utkast till rekommendation till följd av undersökningen avseende penningtvätt, skatteundandragande och skatteflykt (omröstning)
  13.4.Årsrapporten om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (omröstning)
  13.5.Årsrapporten om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (omröstning)
  13.6.Årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2016 och EU:s politik på området (omröstning)
  13.7.Hongkong 20 år efter överlämnandet (omröstning)
 14.Röstförklaringar
 15.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 16.Återupptagande av sammanträdet
 17.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 18.Utvidgning och förstärkning av Schengenområdet: Bulgarien, Rumänien och Kroatien (debatt om en aktuell fråga)
 19.Genomförandet av den sociala pelaren (debatt)
 20.Agenda 2030 och Eurostats rapport om övervakning av hur målen för hållbar utveckling i EU har uppfyllts (debatt)
 21.Europeiska unionens civilskyddsmekanism med egen operativ kapacitet (debatt)
 22.Förbud mot nazistiska och fascistiska symboler och slagord i hela EU (debatt)
 23.Europaparlamentets undersökningsrätt (debatt)
 24.Genomförande av direktivet om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi (debatt)
 25.Föredragningslista för nästa sammanträde
 26.Avslutande av sammanträdet
 Närvarolista
Protokoll (167 kb) Närvarolista (63 kb) Omröstningsresultat (273 kb) Omröstningar med namnupprop (4689 kb) 
 
Protokoll (78 kb) Närvarolista (11 kb) Omröstningsresultat (64 kb) Omröstningar med namnupprop (258 kb) 
 
Protokoll (265 kb) Närvarolista (64 kb) Omröstningsresultat (906 kb) Omröstningar med namnupprop (3891 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy