Index 
Jegyzőkönyv
PDF 272kWORD 79k
2017. december 13., Szerda - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)
 3.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)
 4.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)
 5.Előirányzatok átcsoportosítása
 6.Dokumentumok benyújtása
 7.Tárgyalások a Parlament első olvasatát megelőzően (jóváhagyás) (az eljárási szabályzat 69c. cikke)
 8.Az Európai Tanács 2017. december 14–15-én tartandó ülésének előkészítése - Az Egyesült Királysággal folytatott tárgyalások jelenlegi állása (vita)
 9.A Szaharov-díj átadása (ünnepi ülés)
 10.Az ülés folytatása
 11.Az elnök nyilatkozata
 12.Köszöntés
 13.Szavazások órája
  13.1.Az Egyesült Királysággal folytatott tárgyalások jelenlegi állása (szavazás)
  13.2.Felhatalmazáson alapuló jogi aktus elleni kifogásFelhatalmazáson alapuló jogi aktus elleni kifogásVégrehajtási jogi aktus elleni kifogás: a foszforsav – foszfátok – di-, tri- és polifoszfátok (E 338-452) függőleges nyárson sütendő fagyasztott húsokban való felhasználása (szavazás)
  13.3.Ajánlástervezet a pénzmosással, adókikerüléssel és adókijátszással foglalkozó vizsgálatot követően (szavazás)
  13.4.Éves jelentés a közös kül- és biztonságpolitika végrehajtásáról (szavazás)
  13.5.A közös kül- és biztonságpolitika végrehajtásáról szóló éves jelentés (szavazás)
  13.6.2016. évi éves jelentés az emberi jogok és a demokrácia helyzetéről a világban és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról (szavazás)
  13.7.Hong Kong, 20 évvel az átadást követően (szavazás)
 14.A szavazáshoz fűzött indokolások
 15.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 16.Az ülés folytatása
 17.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 18.A schengeni térség bővítése és megerősítése: Bulgária, Románia és Horvátország (vita időszerű kérdésekről)
 19.A szociális pillér végrehajtása (vita)
 20.A 2030-ig tartó időszakra szóló menetrend és az Eurostat jelentése a fenntartható fejlesztési célok irányában az EU-ban elért előrehaladásról (vita)
 21.Saját operatív kapacitásokkal rendelkező uniós polgári védelmi mechanizmus (vita)
 22.A náci és fasiszta szimbólumok és jelszavak betiltása az Unióban (vita)
 23.Az Európai Parlament vizsgálati joga (vita)
 24.A gyermekek szexuális bántalmazása, szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelemről szóló irányelv végrehajtása (vita)
 25.A következő ülésnap napirendje
 26.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI elnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.05-kor nyitják meg.


2. Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)

A következő képviselők vagy képviselőcsoportok nyújtottak be az eljárási szabályzat 135. cikkének értelmében vitaindítványt, az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványokkal kapcsolatban:

I.   A véleménynyilvánítás szabadsága Vietnámban, nevezetesen Nguyen Van Hoa ügye (2017/3001(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Notis Marias, Branislav Škripek és Valdemar Tomaševski, az ECR képviselőcsoport nevében, a véleménynyilvánítás szabadságáról Vietnámban, nevezetesen Nguyen Van Hoa ügyéről (B8-0685/2017)

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Maria Heubuch, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Sven Giegold, Michel Reimon és Davor Škrlec, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a véleménynyilvánítás szabadságáról Vietnámban, nevezetesen Nguyen Van Hoa ügyéről (B8-0687/2017)

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post és Neena Gill, az S&D képviselőcsoport nevében, a véleménynyilvánítás szabadságáról Vietnámban, nevezetesen Nguyen Van Hoa ügyéről (B8-0688/2017)

—   Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström és Valentinas Mazuronis, az ALDE képviselőcsoport nevében, a véleménynyilvánítás szabadságáról Vietnámban, nevezetesen Nguyen Van Hoa ügyéről (B8-0690/2017)

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Marijana Petir, Ramón Luis Valcárcel Siso, Jeroen Lenaers, Francisco José Millán Mon és Inese Vaidere a PPE képviselőcsoport nevében, a véleménynyilvánítás szabadságáról Vietnámban, nevezetesen Nguyen Van Hoa ügyéről (B8-0693/2017)

II.   Kambodzsa: az ellenzék betiltása (2017/3002(RSP))

—   Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská, Notis Marias, Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Branislav Škripek és Valdemar Tomaševski, az ECR képviselőcsoport nevében, Kambodzsáról: az ellenzék betiltásáról (B8-0686/2017);

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Sven Giegold, Davor Škrlec és Michel Reimon, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Kambodzsáról: az ellenzék betiltásáról (B8-0689/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva és Takis Hadjigeorgiou, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Kambodzsáról: az ellenzék betiltásáról (B8-0692/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post és Marc Tarabella, az S&D képviselőcsoport nevében, Kambodzsáról: az ellenzék betiltásáról (B8-0694/2017);

—   Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström és Valentinas Mazuronis, az ALDE képviselőcsoport nevében, Kambodzsáról: az ellenzék betiltásáról (PSNC) (B8-0696/2017);

—   Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Manolis Kefalogiannis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Marijana Petir, Jeroen Lenaers, Ramón Luis Valcárcel Siso és Francisco José Millán Mon, a PPE képviselőcsoport nevében, Kambodzsáról: az ellenzék betiltásáról(B8-0697/2017).

III.   Salvador: a vetélés miatt bíróság elé állított nők ügye (2017/3003(RSP))

—   Charles Tannock, Branislav Škripek, Notis Marias, Jan Zahradil, Monica Macovei, Ruža Tomašić és Valdemar Tomaševski, az ECR képviselőcsoport nevében, Salvadorról: a vetélés miatt bíróság elé állított nők ügyéről (B8-0691/2017);

—   Molly Scott Cato, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Michel Reimon, Bronis Ropė, Sven Giegold, Davor Škrlec és Jordi Solé, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Salvadorról: a vetélés miatt bíróság elé állított nők ügyéről (B8-0695/2017);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Stefan Eck, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou és Marie-Pierre Vieu, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Salvadorról: a vetélés miatt bíróság elé állított nők ügyéről (B8-0698/2017);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström és Valentinas Mazuronis, az ALDE képviselőcsoport nevében, Salvadorról: a vetélés miatt bíróság elé állított nők ügyéről (B8-0699/2017);

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Soraya Post, Francisco Assis és Iratxe García Pérez, az S&D képviselőcsoport nevében, Salvadorról: a vetélés miatt bíróság elé állított nők ügyéről (B8-0701/2017);

—   Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Manolis Kefalogiannis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Marijana Petir, Jeroen Lenaers és Inese Vaidere, a PPE képviselőcsoport nevében, Salvadorról: a vetélés miatt bíróság elé állított nők ügyéről (B8-0702/2017).

A felszólalási időkeretet az eljárási szabályzat 162. cikkének megfelelően osztják fel.


3. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)

Az alábbi felhatalmazáson alapuló jogi aktusra irányuló tervezeteket terjesztették a Parlament elé:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2015/936 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek annak I. mellékletében szereplő Kombinált Nómenklatúra-kódok naprakésszé tétele tekintetében történő módosításáról (C(2017)07289 - 2017/2995(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. november 29.

utalva az illetékes bizottsághoz: INTA

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. és V.mellékletének módosításáról (C(2017)07828 - 2017/2994(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. november 28.

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az atlanti tonhalfélék védelméről szóló nemzetközi egyezményből adódó, az 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 15. cikkének (2) bekezdése szerinti uniós nemzetközi kötelezettségek végrehajtásáról szóló (EU) 2015/98 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek a kardhal földközi-tengeri állománya tekintetében történő módosításáról (C(2017)07875 - 2017/2996(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. november 30.

utalva az illetékes bizottsághoz: PECH

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2015/760 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kizárólag fedezeti célokat szolgáló származtatott pénzügyi eszközökre, az európai hosszú távú befektetési alapok életciklusának megfelelő hosszára, a lehetséges vevők piacának felmérésével kapcsolatos kritériumokra és az elidegenítendő eszközök értékelésére, valamint a lakossági befektetők rendelkezésére álló eszközök típusaira és jellemzőire vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2017)07967 - 2017/2997(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. december 4.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- Mellékletek a következőhöz: A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szőlőtelepítésekre vonatkozó engedélyezési rendszer, a szőlőkataszter, a kísérőokmányok és a kapcsolódó tanúsítás, a bevételezési és kiadási nyilvántartás, a kötelező bejelentések, az értesítések és a bejelentett információk közzététele tekintetében történő kiegészítéséről, valamint az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a releváns ellenőrzések és szankciók tekintetében történő kiegészítéséről, az 555/2008/EK, a 606/2009/EK és a 607/2009/EK bizottsági rendelet módosításáról, továbbá a 436/2009/EK bizottsági rendelet és az (EU) 2015/560 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (C(2017)08261 - 2017/3017(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. december 11.

utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI

Felhatalmazáson alapuló jogiaktus-tervezetek, melyek esetében a határidőt az illetékes bizottság kérésére 1-ről 3 hónapra módosították:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a pénzügyi eszközök piacairól szóló 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek bizonyos származtatott termékekre alkalmazandó kereskedési kötelezettségre vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2017)07684 – 2017/2979(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. november 17., az illetékes bizottság kérésére

Utalva az illetékes bizottsághoz:ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 2014/59/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a szanálás keretében alkalmazott elbánás különbségének értékelésére szolgáló módszerek kritériumait meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2017)07436 – 2017/2969(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. november 14., az illetékes bizottság kérésére

Utalva az illetékes bizottsághoz:ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 2014/59/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az intézmények vagy szervezetek eszközei és kötelezettségei értékének megállapítására szolgáló módszertannal kapcsolatos kritériumokat meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2017)07438 – 2017/2970(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. november 14., az illetékes bizottság kérésére.

Utalva az illetékes bizottsághoz:ECON


4. Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)

Az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás keretében az alábbi végrehajtási intézkedések tervezetét továbbították a Parlamentnek:

- A Bizottság rendelete a polgári légi közlekedéshez kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről szóló 1178/2011/EU rendelet módosításáról (D051054/02 - 2017/3011(RPS) - határidő: 2018. március 7.)
utalva az illetékes bizottsághoz: TRAN

- A Bizottság rendelete az 1178/2011/EU rendelet bejelentett képzési szervezetek tekintetében történő módosításáról (D053477/01 - 2017/3014(RPS) - határidő: 2018. március 8.)
utalva az illetékes bizottsághoz: TRAN

- A Bizottság rendelete az afrikai lópestist vizsgáló uniós referencialaboratórium további kötelezettségeinek és feladatainak meghatározásáról, valamint a 92/35/EGK tanácsi irányelv II. mellékletének, a 2000/75/EK tanácsi irányelv II. mellékletének és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. mellékletének módosításáról (D053753/03 - 2017/2999(RPS) - határidő: 2018. március 6.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI
vélemény: AGRI (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság határozata a beltéri takarítási szolgáltatások uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó kritériumok megállapításáról (D053891/02 - 2017/3000(RPS) - határidő: 2018. március 6.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság határozata a 2014/312/EU határozatnak a beltéri és kültéri festékek és lakkok uniós ökocímkéjének odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok érvényességi időtartama tekintetében történő módosításáról (D054137/02 - 2017/3010(RPS) - határidő: 2018. március 7.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság irányelve a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az I. melléklete I.1. szakaszának a tudományos és műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása által történő módosításáról (D054150/01 - 2017/3015(RPS) - határidő: 2018. január 8.)
utalva az illetékes bizottsághoz: TRAN

- A Bizottság rendelete az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék létrehozásáról szóló, 2013. május 2-i 389/2013/EU bizottsági rendelet módosításáról (D054274/02 - 2017/3013(RPS) - határidő: 2018. március 8.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI
vélemény: ITRE (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság rendelete a halak és rákfélék betegségeit vizsgáló uniós referencialaboratórium további kötelezettségeinek és feladatainak meghatározásáról és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. mellékletének módosításáról (D054464/02 - 2017/2998(RPS) - határidő: 2018. március 6.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI
vélemény: PECH (az eljárási szabályzat 54. cikke)


5. Előirányzatok átcsoportosítása

A költségvetési rendelet 27. cikkének (4) bekezdésével összhangban az Európai Unió Tanácsa tájékoztatta a költségvetési hatóságot, hogy jóváhagyta a következő előirányzat-átcsoportosítást: DEC 22/2017, DEC 27/2017, DEC 31/2017, DEC 32/2017, DEC 33/2017 – III. szakasz - Bizottság.

A költségvetési rendelet 25. cikkének megfelelően a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy nem tesz ellenvetést a(z) az EKSZ INF 3/2017. számú előirányzat-átcsoportosítása ellen.

A költségvetési rendelet 25. cikkének megfelelően a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy nem tesz ellenvetést a(z) ombudsman INF 7/2017. számú előirányzat-átcsoportosítása ellen.

A költségvetési rendelet 25. cikkének megfelelően a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy nem tesz ellenvetést a(z) európai adatvédelmi biztos INF 2/2017. számú előirányzat-átcsoportosítása ellen.


6. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

- Javaslat a INF 3/2017. számú előirányzat-átcsoportosításra - EKSZ (N8-0090/2017 - C8-0418/2017 - 2017/2267(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat az INF/7/2017. számú előirányzat-átcsoportosításra - Európai ombudsman (N8-0091/2017 - C8-0423/2017 - 2017/2268(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG


7. Tárgyalások a Parlament első olvasatát megelőzően (jóváhagyás) (az eljárási szabályzat 69c. cikke)

Az elnök bejelenti, hogy az alábbi, szavazásra irányuló kérelmeket kapta a GUE/NGL, EFDD és Verts/ALE képviselőcsoportoktól az IMCO bizottság azon határozatára vonatkozóan, hogy a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv végrehajtásáról, a szolgáltatásokhoz kapcsolódó engedélyezési rendszerekre és követelményekre vonatkozó értesítési eljárás megállapításáról, valamint a 2006/123/EK irányelv és a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról szóló jelentés alapján (COM(2016)0821 - C8-0011/2017 - 2016/0398(COD)). Előadó: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0396/2017) megkezdi a 2017. december 11-i, hétfői plenáris ülésen bejelentett intézményközi tárgyalásokat (2017.12.11-i jegyzőkönyv, 9. pont ).

A szavazásra holnap kerül sor az eljárási szabályzat 69c. cikkének (2) bekezdésével összhangban.

Az elnök bejelenti, hogy nem kapott a legalább a közepes érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő vagy képviselőcsoport által emelt kifogást a többi határozattal kapcsolatosan az intézményközi tárgyalások 2017. december 11-i, hétfői ülésen bejelentett megkezdésére vonatkozóan (2017.12.11-i jegyzőkönyv, 9. pont ).

Az ECON és a LIBE, illetve az IMCO bizottság megkezdhetik a tárgyalásokat az eljárási szabályzat 69c. cikkének (2) bekezdésében megállapított határidő után.


8. Az Európai Tanács 2017. december 14–15-én tartandó ülésének előkészítése - Az Egyesült Királysággal folytatott tárgyalások jelenlegi állása (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az Európai Tanács 2017. december 14–15-én tartandó ülésének előkészítése (2017/2858(RSP))

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az Egyesült Királysággal folytatott tárgyalások jelenlegi állása (2017/2964(RSP))

Az elnök rövid bevezető nyilatkozatot tesz.

Matti Maasikas (a Tanács soros elnöke) és Frans Timmermans (a Bizottság első alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Michel Barnier (a tárgyalócsoport vezetője).

Felszólal: Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Gianni Pittella, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Syed Kamall, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Gabriele Zimmer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ska Keller, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Nigel Farage, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Marcel de Graaff, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, és Diane Dodds, független.

ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök

Felszólal: Elmar Brok, Roberto Gualtieri, Hans-Olaf Henkel, Sophia in 't Veld, David Coburn, az ülés lefolyásáról, Martina Anderson, Jill Evans, Rolandas Paksas, Janice Atkinson, Alyn Smith, az előző felszólaló által mondottak ellen, Diane James, Daniel Caspary, Richard Corbett, Roberts Zīle, Catherine Bearder, Barbara Spinelli, Molly Scott Cato, Gerard Batten, Gerolf Annemans, Steven Woolfe, Danuta Maria Hübner, Maria João Rodrigues, Peter van Dalen, Marian Harkin, João Ferreira, Alyn Smith, David Coburn, az előző felszólaló által mondottakról, Patrick O'Flynn, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Lewandowski, Josef Weidenholzer, James Nicholson, Franck Proust, Elena Valenciano, Esteban González Pons, Mercedes Bresso, Seán Kelly, Jens Geier, Paulo Rangel, Seb Dance, György Schöpflin, Tonino Picula, Michaela Šojdrová, Pervenche Berès, Esther de Lange, Pier Antonio Panzeri, Gunnar Hökmark, Petra Kammerevert, Viviane Reding, Silvia Costa és Tanja Fajon.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Mairead McGuinness, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Pavel Telička, Dimitrios Papadimoulis, Georgios Epitideios, Milan Zver, Jean-Paul Denanot, Marek Jurek, Luke Ming Flanagan, Brian Hayes, Nicola Caputo, Maria Grapini és Costas Mavrides.

Felszólal: Michel Barnier és Matti Maasikas.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Tim Aker, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, az Egyesült Királysággal folytatott tárgyalások aktuális állásáról (2017/2964(RSP)) (B8-0676/2017);

—   Guy Verhofstadt, az ALDE képviselőcsoport koordinátora és elnöke, Manfred Weber, a PPE képviselőcsoport elnöke, Gianni Pittella, az S&D képviselőcsoport elnöke, Gabriele Zimmer, a GUE/NGL képviselőcsoport elnöke, Philippe Lamberts, Ska Keller, a Verts/ALE képviselőcsoport elnökei, Danuta Maria Hübner, az AFET bizottság elnöke, az Egyesült Királysággal folytatott tárgyalások aktuális állásáról (2017/2964(RSP)) (B8-0677/2017).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.12.13-i jegyzőkönyv, 13.1. pont .

(Az ülést néhány percre felfüggesztik a Szaharov-díj díjátadó ünnepségéig)


ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI elnök

9. A Szaharov-díj átadása (ünnepi ülés)

A Parlament 12.10–12.55 között ünnepi ülést tart, hogy átadja a Szaharov-díjat a venezuelai demokratikus ellenzéknek: a Nemzeti Közgyűlés, elnöke, Julio Borges képviseletében, valamint a Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos, Yon Goicoechea, Lorent Saleh, Alfredo Ramos és Andrea González által képviselt Foro Penal Venezolano (venezuelai büntetőfórum) névsorában szereplő valamennyi politikai fogoly számára.

A díj átadása előtt az elnök üdvözli Aura Lolita Chávez Ixcaquict, a 2017. évi Szaharov-díj döntősét, és Bethlehem Isaakot, a szintén döntős Dawit Isaak újságíró lányát, aki nem tudott részt venni az ünnepségen, mivel még mindig Eritreában van bebörtönözve.

Julio Borges és Antonio Ladezma a venezuelai demokratikus ellenzék nevében köszöntik a Közgyűlést.

(Az ülést 12.55-kor felfüggesztik.)


10. Az ülés folytatása

Az ülés 12.58-kor folytatódik.

Felszólal: Cristian Dan Preda arról, hogy több képviselő is hiányzott a 2017. évi Szaharov-díj átadó ünnepségéről, és James Carver, Szomáliföld új elnökének hivatalbalépéséről.


11. Az elnök nyilatkozata

Az elnök nyilatkozatot tesz, amelyben aggodalmának ad hangot a Brüsszeli Szabadegyetem kutatója, Ahmadreza Djalali kapcsán, akit Iránban halálra ítéltek.

°
° ° °

Felszólal: Cécile Kashetu Kyenge, az Emilia-Romagna tartományt sújtó árvizek miatt, és Eleonora Forenza, a török Népi Demokrata Párt (HDP) két társelnöke ellen Ankarában jelenleg zajló eljárás kapcsán.


12. Köszöntés

Az elnök a Parlament nevében köszönti a Mohamed Fadhel Ben Omrane, a Népképviselők Gyűlésének tagja által vezetett tunéziai küldöttséget, melynek tagjai a hivatalos karzaton foglaltak helyet.


13. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


13.1. Az Egyesült Királysággal folytatott tárgyalások jelenlegi állása (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B8-0676/2017 és B8-0677/2017 (2017/2964(RSP))

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B8-0676/2017

Elutasítva

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B8-0677/2017

Elfogadva. (P8_TA(2017)0490)

ELNÖKÖL:
Bogusław LIBERADZKI alelnök


13.2. Felhatalmazáson alapuló jogi aktus elleni kifogásFelhatalmazáson alapuló jogi aktus elleni kifogásVégrehajtási jogi aktus elleni kifogás: a foszforsav – foszfátok – di-, tri- és polifoszfátok (E 338-452) függőleges nyárson sütendő fagyasztott húsokban való felhasználása (szavazás)

Állásfoglalási indítvány az ENVI bizottság által az eljárási szabályzat 106. cikkének (2) és (3) bekezdésével és (4) bekezdésének c) pontjával összhangban benyújtva az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a foszforsav – foszfátok – di-, tri- és polifoszfátok (E 338-452) függőleges nyárson sütendő fagyasztott húsokban való felhasználása tekintetében történő módosításáról szóló bizottsági rendelettervezetről (D052941/02 - 2017/2920(RPS)) (B8-0666/2017) - Illetékes képviselők: Christel Schaldemose és Bart Staes

(Az állásfoglalási javaslat elfogadásához az összes parlamenti képviselő többségének szavazata szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elutasítva


13.3. Ajánlástervezet a pénzmosással, adókikerüléssel és adókijátszással foglalkozó vizsgálatot követően (szavazás)

Állásfoglalási indítvány az eljárási szabályzat 198. cikkének (12) bekezdésével összhangban benyújtva Werner Langen, Jeppe Kofod és Petr Ježek által a pénzmosás, adókikerülés és adókijátszás tekintetében az uniós jog állítólagos megsértésének és az annak alkalmazása során állítólagosan elkövetett hivatali visszásságoknak a kivizsgálásával foglalkozó vizsgálóbizottság nevében a pénzmosással, az adókikerüléssel és az adókijátszással kapcsolatos vizsgálatot követően (2016/3044(RSP)) (B8-0660/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

AJÁNLÁSTERVEZET

Elfogadva. (P8_TA(2017)0491)

Felszólalások

Jeppe Kofod (előadó), Rainer Wieland és Tomáš Zdechovský.


13.4. Éves jelentés a közös kül- és biztonságpolitika végrehajtásáról (szavazás)

Jelentés a közös kül- és biztonságpolitika végrehajtásáról szóló éves jelentésről [2017/2123(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Michael Gahler (A8-0351/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0492)


13.5. A közös kül- és biztonságpolitika végrehajtásáról szóló éves jelentés (szavazás)

Jelentés a közös kül- és biztonságpolitika végrehajtásáról szóló éves jelentésről [2017/2121(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: David McAllister (A8-0350/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0493)


13.6. 2016. évi éves jelentés az emberi jogok és a demokrácia helyzetéről a világban és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról (szavazás)

Jelentés az emberi jogok és a demokrácia világbeli helyzetéről szóló, 2016. évi éves jelentésről és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról [2017/2122(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0494)


13.7. Hong Kong, 20 évvel az átadást követően (szavazás)

Jelentés az Európai Parlamentnek a Tanácshoz, a Bizottsághoz és a Bizottság alelnökéhez/az Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjéhez intézett, Hongkong 20 évvel az átadást követő helyzetéről szóló ajánlásáról [2017/2204(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Alyn Smith (A8-0382/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

AJÁNLÁSTERVEZET

Elfogadva. (P8_TA(2017)0495)


14. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében a Parlament honlapján, a képviselők számára fenntartott oldalakon találhatók.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Állásfoglalási indítványok az Egyesült Királysággal folytatott tárgyalások aktuális állásáról (2017/2964(RSP)) (B8-0676/2017) és (B8-0677/2017)
Daniel Hannan, Jasenko Selimovic, Jan Zahradil, Momchil Nekov, Jiří Pospíšil, Anna Maria Corazza Bildt, Mairead McGuinness, Tibor Szanyi, Deirdre Clune, Matt Carthy, Eleftherios Synadinos, Morten Messerschmidt, Danuta Jazłowiecka, John Howarth és Stanislav Polčák.

A szavazatok indokolása holnap, a 2017. december 14-i, csütörtök i ülésen folytatódik.


15. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye), valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

(Az ülést 14.45-kor felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO alelnök

16. Az ülés folytatása

Az ülés 15.16-kor folytatódik.


17. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


18. A schengeni térség bővítése és megerősítése: Bulgária, Románia és Horvátország (vita időszerű kérdésekről)

A schengeni térség bővítése és megerősítése: Bulgária, Románia és Horvátország (2017/3009(RSP))

Felszólal: Gianni Pittella, aki bevezeti az S&D képviselőcsoport által javasolt vitát.

Felszólal: Matti Maasikas (a Tanács soros elnöke) és Dimitris Avramopoulos (a Bizottság tagja).

Felszólal: Esteban González Pons, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Sergei Stanishev, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Helga Stevens, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Cecilia Wikström, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Kostadinka Kuneva, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ska Keller, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Margot Parker, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Laurenţiu Rebega, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Konstantinos Papadakis, független, Marian-Jean Marinescu, Tanja Fajon, Monica Macovei, Filiz Hyusmenova, Bodil Valero, Auke Zijlstra, Lampros Fountoulis, Asim Ademov, Victor Boştinaru, Angel Dzhambazki, Norica Nicolai, Mara Bizzotto, Željana Zovko, Claude Moraes, Ruža Tomašić, Jozo Radoš, Franz Obermayr, Jaromír Štětina, Tonino Picula, Notis Marias, Cristian Dan Preda, Juan Fernando López Aguilar, Emil Radev és Josef Weidenholzer.

Felszólal: Dimitris Avramopoulos és Matti Maasikas.

ELNÖKÖL:
David-Maria SASSOLI alelnök

Felszólal: Monica Macovei Victor Boştinaru felszólalását követően személyes témában (Az elnök pontosítást nyújt az eljárási szabályzat 164. cikkének alkalmazásáról).

A vitát berekesztik.


19. A szociális pillér végrehajtása (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A szociális pillér végrehajtása (2017/2974(RSP))

Matti Maasikas (a Tanács soros elnöke) és Marianne Thyssen (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Tom Vandenkendelaere, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Maria João Rodrigues, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ulrike Trebesius, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Enrique Calvet Chambon, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Gabriele Zimmer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Laura Agea, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Auke Zijlstra, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Sotirios Zarianopoulos, független, David Casa, Agnes Jongerius, Jadwiga Wiśniewska, Jasenko Selimovic, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bill Etheridge, Kostadinka Kuneva, Terry Reintke, Bill Etheridge, Dominique Bilde, Claude Rolin, Javi López, Czesław Hoc, António Marinho e Pinto, Rina Ronja Kari, Ernest Urtasun, Nicolas Bay, Helga Stevens, Paloma López Bermejo, Ádám Kósa, Vilija Blinkevičiūtė, Anders Primdahl Vistisen, João Pimenta Lopes, Verónica Lope Fontagné, Georgi Pirinski, Richard Sulík, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman és Evelyn Regner.

ELNÖKÖL:
Dimitrios PAPADIMOULIS alelnök

Felszólal: Deirdre Clune, Joachim Schuster, Anne Sander, Miapetra Kumpula-Natri és Othmar Karas.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Michaela Šojdrová, Monika Beňová, Notis Marias és Takis Hadjigeorgiou.

Felszólal: Marianne Thyssen és Matti Maasikas.

A vitát berekesztik.


20. A 2030-ig tartó időszakra szóló menetrend és az Eurostat jelentése a fenntartható fejlesztési célok irányában az EU-ban elért előrehaladásról (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A 2030-ig tartó időszakra szóló menetrend és az Eurostat jelentése a fenntartható fejlesztési célok irányában az EU-ban elért előrehaladásról (2017/3006(RSP))

Matti Maasikas (a Tanács soros elnöke) és Marianne Thyssen (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Sirpa Pietikäinen, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Kathleen Van Brempt, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Charles Goerens, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Lola Sánchez Caldentey, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Heidi Hautala, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Mireille D'Ornano, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Stanislav Polčák, Elly Schlein, Jo Leinen, Julie Ward és Doru-Claudian Frunzulică.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Krzysztof Hetman, Arne Lietz, Notis Marias, Kostas Chrysogonos és Nicola Caputo.

Felszólal: Marianne Thyssen és Matti Maasikas.

A vitát berekesztik.


21. Saját operatív kapacitásokkal rendelkező uniós polgári védelmi mechanizmus (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Saját operatív kapacitásokkal rendelkező uniós polgári védelmi mechanizmus (2017/2975(RSP))

Matti Maasikas (a Tanács soros elnöke) és Christos Stylianides (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Elisabetta Gardini, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Soledad Cabezón Ruiz, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Notis Marias, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, és Nikolaos Chountis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Fabio Massimo CASTALDO alelnök

Felszólal: Eleftherios Synadinos, független, John Stuart Agnew gratulál az új alelnöknek, Lambert van Nistelrooij, Carlos Zorrinho, Ivica Tolić, Karin Kadenbach, Nuno Melo, José Manuel Fernandes és Franck Proust.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Nicola Caputo és Maria Grapini.

Felszólal: Christos Stylianides és Matti Maasikas.

A vitát berekesztik.


22. A náci és fasiszta szimbólumok és jelszavak betiltása az Unióban (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A náci és fasiszta szimbólumok és jelszavak betiltása az Unióban (2017/3007(RSP))

Matti Maasikas (a Tanács soros elnöke) és Dimitris Avramopoulos (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Dubravka Šuica, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Cécile Kashetu Kyenge, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jussi Halla-aho, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini, Ivan Jakovčić, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Stelios Kouloglou, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jaromír Štětina, Udo Voigt, független, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Neena Gill, Marek Jurek, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Janusz Korwin-Mikke, Ivo Vajgl, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ivica Tolić, Eleonora Forenza, Jordi Solé, Michaela Šojdrová, Elly Schlein, Ruža Tomašić, Martin Schirdewan, Heinz K. Becker, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ivan Jakovčić, és Takis Hadjigeorgiou.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Ivica Tolić, Ramón Jáuregui Atondo, Notis Marias és Georgios Epitideios.

Felszólal: Dimitris Avramopoulos és Matti Maasikas.

A vitát berekesztik.


23. Az Európai Parlament vizsgálati joga (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000089/2017) felteszi: Danuta Maria Hübner, nevében AFCO bizottság, a Tanácshoz: Az Európai Parlament vizsgálati joga (2017/2993(RSP)) (B8-0613/2017)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000090/2017) felteszi: Danuta Maria Hübner, nevében AFCO bizottság, a Bizottsághoz: Az Európai Parlament vizsgálati joga (2017/2993(RSP)) (B8-0614/2017)

Ramón Jáuregui Atondo (a szerzőt helyettesítve) kifejti a kérdéseket.

Matti Maasikas (a Tanács soros elnöke) válaszol a kérdésre B8-0613/2017.

ELNÖKÖL:
Ryszard CZARNECKI alelnök

Dimitris Avramopoulos (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre B8-0614/2017.

Felszólal: Danuta Maria Hübner, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Kazimierz Michał Ujazdowski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Max Andersson, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Rainer Wieland és Jiří Pospíšil.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias.

Felszólal: Dimitris Avramopoulos és Matti Maasikas.

A vitát berekesztik.


24. A gyermekek szexuális bántalmazása, szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelemről szóló irányelv végrehajtása (vita)

A gyermekek szexuális bántalmazása, szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelemről szóló 2011. december 13-i 2011/93/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtásáról szóló jelentés [2015/2129(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0368/2017)

Anna Maria Corazza Bildt előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Dimitris Avramopoulos (a Bizottság tagja).

Felszólal: Michaela Šojdrová (a CULT bizottság véleményének előadója), Clare Moody (a FEMM bizottság véleményének előadója), Barbara Matera, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Miriam Dalli, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Branislav Škripek, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Nathalie Griesbeck, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Ángela Vallina, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jean Lambert, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Margot Parker, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Marek Jurek, Georgios Epitideios, független, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Caterina Chinnici, Helga Stevens, Gérard Deprez, Anna Záborská, Maria Grapini, Marek Jurek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Andrejs Mamikins és Csaba Sógor.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jiří Pospíšil, Silvia Costa, Notis Marias és Ruža Tomašić.

Felszólal: Dimitris Avramopoulos és Anna Maria Corazza Bildt.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.12.14-i jegyzőkönyv, 8.7. pont .


25. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 614.777/OJJE).


26. Az ülés berekesztése

Az ülést 22.31-kor berekesztik.

Klaus Welle

Rainer Wieland

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Maria João, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Bendtsen, Boutonnet, Buchner, Campbell Bannerman, Crowley, Guerrero Salom, Händel, Karlsson, Lange, McClarkin, Maydell, Punset, Rodríguez-Piñero Fernández, Scholz, Takkula, Winkler Iuliu

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat