Indiċi 
Minuti
PDF 277kWORD 80k
L-Erbgħa, 13 ta' Diċembru 2017 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 3.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)
 4.Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura)
 5.Trasferiment ta' approprjazzjonijiet
 6.Dokumenti mressqa
 7.Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament (approvazzjoni) ((Artikolu 69c tar-Regoli ta' Proċedura))
 8.Tħejjija tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tal-14 u l-15 ta' Diċembru 2017 - Il-qagħda tan-negozjati mar-Renju Unit (dibattitu)
 9.Għoti tal-Premju Sakharov (seduta solenni)
 10.Tkomplija tas-seduta
 11.Dikjarazzjoni tal-Presidenza
 12.Merħba
 13.Ħin tal-votazzjonijiet
  13.1.Il-qagħda tan-negozjati mar-Renju Unit (votazzjoni)
  13.2.Oġġezzjoni għal att ta' implimentazzjoni: Użu tal-aċidu fosforiku, tal-fosfati, tad-difosfati, tat-trifosfati u tal-polifosfati (E 338-452) f'ċerti preparati tal-laħam iffriżat fuq sfiefed vertikali (votazzjoni)
  13.3.Abbozz ta' rakkomandazzjoni wara l-inkjesta dwar il-ħasil tal-flus, l-evitar tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa (votazzjoni)
  13.4.Rapport Annwali dwar l-implimentazzjoni tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni (votazzjoni)
  13.5.Rapport Annwali dwar l-implimentazzjoni tal-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni (votazzjoni)
  13.6.Rapport annwali dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fid-dinja 2016 u l-politika tal-UE dwar il-kwistjoni (votazzjoni)
  13.7.Hong Kong, 20 sena wara li għadda f'idejn iċ-Ċina (votazzjoni)
 14.Spjegazzjonijiet tal-vot
 15.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 16.Tkomplija tas-seduta
 17.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 18.Tkabbir u tisħiħ taż-żona Schengen: il-Bulgarija, ir-Rumanija u l-Kroazja (dibattitu topiku)
 19.Implimentazzjoni tal-Pilastru Soċjali (dibattitu)
 20.L-Aġenda 2030 u r-rapport tal-Eurostat dwar "Il-monitoraġġ tal-progress lejn l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli fl-UE" (dibattitu)
 21.Mekkaniżmu tal-UE għall-protezzjoni ċivili bil-kapaċitajiet operattivi proprji (dibattitu)
 22.Projbizzjoni, fl-UE kollha, ta' simboli u slogans Nazisti u faxxisti (dibattitu)
 23.Id-dritt ta' inkjesta tal-Parlament Ewropew (dibattitu)
 24.Implimentazzjoni tad-direttiva dwar il-ġlieda kontra l-abbuż sesswali u l-isfruttament sesswali tat-tfal u l-pedopornografija (dibattitu)
 25.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 26.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Antonio TAJANI
President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.05.


2. Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Il-Membri jew il-gruppi politiċi li ġejjin talbu li jiġi organizzat dibattitu ta' dan it-tip, skont l-Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura, dwar il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li ġejjin:

I.   Il-libertà tal-espressjoni fil-Vjetnam, b'mod partikolari l-każ ta' Nguyen Van Hoa (2017/3001(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Notis Marias, Branislav Škripek u Valdemar Tomaševski, f'isem il-Grupp ECR, dwar il-libertà tal-espressjoni fil-Vjetnam, b'mod partikolari l-każ ta' Nguyen Van Hoa (B8-0685/2017)

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Maria Heubuch, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Sven Giegold, Michel Reimon u Davor Škrlec, f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar il-libertà tal-espressjoni fil-Vjetnam, b'mod partikolari l-każ ta' Nguyen Van Hoa (B8-0687/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post u Neena Gill, f'isem il-Grupp S&D, dwar il-libertà tal-espressjoni fil-Vjetnam, b'mod partikolari l-każ ta' Nguyen Van Hoa (B8-0688/2017);

—   Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström u Valentinas Mazuronis, f'isem il-Grupp ALDE, dwar il-libertà tal-espressjoni fil-Vjetnam (B8-0690/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Marijana Petir, Ramón Luis Valcárcel Siso, Jeroen Lenaers, Francisco José Millán Mon u Inese Vaidere f'isem il-Grupp PPE, dwar il-libertà tal-espressjoni fil-Vjetnam, b'mod partikolari l-każ ta' Nguyen Van Hoa (B8-0693/2017).

II.   Il-Kambodja: il-projbizzjoni tal-oppożizzjoni (2017/3002(RSP))

—   Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská, Notis Marias, Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Branislav Škripek u Valdemar Tomaševski, f'isem il-Grupp ECR, dwar il-Kambodja: il-projbizzjoni tal-oppożizzjoni (B8-0686/2017);

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Sven Giegold, Davor Škrlec u Michel Reimon, f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar il-Kambodja: il-projbizzjoni tal-oppożizzjoni (B8-0689/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva u Takis Hadjigeorgiou, f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar il-Kambodja: il-projbizzjoni tal-oppożizzjoni (B8-0692/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post u Marc Tarabella, f'isem il-Grupp S&D, dwar il-Kambodja: il-projbizzjoni tal-oppożizzjoni (B8-0694/2017);

—   Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström u Valentinas Mazuronis, f'isem il-Grupp ALDE, dwar il-Kambodja: b'mod partikolari x-xoljiment tal-Partit tas-Salvataġġ Nazzjonali tal-Kambodja (CNRP) (B8-0696/2017);

—   Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Manolis Kefalogiannis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Marijana Petir, Jeroen Lenaers, Ramón Luis Valcárcel Siso u Francisco José Millán Mon, f'isem il-Grupp PPE, dwar il-Kambodja: il-projbizzjoni tal-oppożizzjoni (B8-0697/2017).

III.   El Salvador: il-każijiet ta' nisa li ttellgħu l-qorti minħabba li kellhom korriment (2017/3003(RSP))

—   Charles Tannock, Branislav Škripek, Notis Marias, Jan Zahradil, Monica Macovei, Ruža Tomašić u Valdemar Tomaševski, f'isem il-Grupp ECR, dwar il-każijiet ta' nisa li ttellgħu l-qorti f'El Salvador minħabba li kellhom korriment (B8-0691/2017);

—   Molly Scott Cato, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Michel Reimon, Bronis Ropė, Sven Giegold, Davor Škrlec u Jordi Solé, f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar il-każijiet ta' nisa li ttellgħu l-qorti f'El Salvador minħabba li kellhom korriment (B8-0695/2017);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Stefan Eck, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou u Marie-Pierre Vieu, f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar El Salvador: il-każijiet ta' nisa li ttellgħu l-qorti minħabba li kellhom korriment (B8-0698/2017);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström u Valentinas Mazuronis, f'isem il-Grupp ALDE, dwar El Salvador: il-każijiet ta' nisa li ttellgħu l-qorti minħabba li kellhom korriment (B8-0699/2017);

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Soraya Post, Francisco Assis u Iratxe García Pérez, f'isem il-Grupp S&D, dwar El Salvador: il-każijiet ta' nisa li ttellgħu l-qorti minħabba li kellhom korriment (B8-0701/2017);

—   Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Manolis Kefalogiannis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Marijana Petir, Jeroen Lenaers u Inese Vaidere, f'isem il-Grupp PPE, dwar El Salvador: il-każijiet ta' nisa li ttellgħu l-qorti minħabba li kellhom korriment (B8-0702/2017).

Il-ħin għad-diskorsi se jiġi allokat skont l-Artikolu 162 tar-Regoli ta' Proċedura.


3. Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)

L-abbozzi ta' atti delegati ntbagħtu lill-Parlament:

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (UE) 2015/936 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-aġġornament tal-kodiċijiet tan-Nomenklatura Magħquda elenkati fl-Anness I għal dak ir-Regolament (C(2017)07289 - 2017/2995(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tad-29 ta' Novembru 2017

irriferut lill-kumitat responsabbli: INTA

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda l-Annessi I u V tar-Regolament (UE) Nru 649/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-esportazzjoni u l-importazzjoni ta' sustanzi kimiċi perikolużi (C(2017)07828 - 2017/2994(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-28 ta' Novembru 2017

irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/98 dwar l-implimentazzjoni tal-obbligi internazzjonali tal-Unjoni, kif imsemmi fl-Artikolu 15(2) tar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, taħt il-Konvenzjoni Internazzjonali għall-Konservazzjoni tat-Tonn tal-Atlantiku, fir-rigward tal-istokkijiet tal-pixxispad tal-Mediterran (C(2017)07875 - 2017/2996(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-30 ta' Novembru 2017

irriferut lill-kumitat responsabbli: PECH

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2015/760 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji dwar strumenti finanzjarji derivattivi li jaqdu biss skopijiet ta' ħħeġġjar, tul suffiċjenti ta' ħajjiet il-fondi ta' investiment Ewropej fuq terminu twil, kriterji ta' valutazzjoni tas-suq għal xerrejja potenzjali u l-valwazzjoni tal-assi li għandhom jiġu ċeduti, u t-tipi u l-karatteristiċi tal-faċilitajiet disponibbli għall-investituri fil-livell tal-konsumatur (C(2017)07967 - 2017/2997(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahar, li jiddekorri mid-data ta' riċeviment tal-4 ta' Diċembru 2017

irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fejn jidħlu l-iskema tal-awtorizzazzjonijiet għat-taħwil tad-dwieli, ir-reġistru tal-vinji, id-dokumenti ta' akkumpanjament u ċ-ċertifikazzjoni, ir-reġistru tad-dħul u l-ħruġ, id-dikjarazzjonijiet obbligatorji, in-notifiki u l-pubblikazzjoni tal-informazzjoni notifikata, u li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kontrolli u penali rilevanti, li jemenda r-Regolamenti tal-Kummissjoni (KE) Nru 555/2008, (KE) Nru 606/2009 u (KE) Nru 607/2009 u li jħassar ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 436/2009 kif ukoll ir-Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/560 (C(2017)08261 - 2017/3017(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-11 ta' Diċembru 2017

irriferut lill-kumitat responsabbli: AGRI

Abbozzi ta' atti delegati li għalihom it-terminu ġie modifikat minn xahar għal 3 xhur fuq talba tal-kumitat responsabbli:

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 600/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-swieq tal-istrumenti finanzjarji fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji u dwar l-obbligu tan-negozjar għal ċerti derivattivi (C(2017)07684 – 2017/2979(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tas-17 ta' Novembru 2017 fuq talba tal-kumitat responsabbli.

Irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta d-Direttiva 2014/59/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw il-kriterji li għandhom x'jaqsmu ma' metodoloġiji għall-valwazzjoni tad-differenza fit-trattament fir-riżoluzzjoni (C(2017)07436 – 2017/2969(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-14 ta' Novembru 2017 fuq talba tal-kumitat responsabbli.

Irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta d-Direttiva 2014/59/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' standards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw il-kriterji li għandhom x'jaqsmu ma' metodoloġija għall-valutazzjoni tal-valur tal-assi u l-obbligazzjonijiet tal-istituzzjonijiet jew l-entitajiet (C(2017)07438 – 2017/2970(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-14 ta' Novembru 2017 fuq talba tal-kumitat responsabbli.

Irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON


4. Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura)

Intbagħtu lill-Parlament l-abbozzi ta' miżuri ta' implimentazzjoni li ġejjin li jaqgħu taħt il-proċedura regolatorja bi skrutinju:

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1178/2011 li jistabbilixxi rekwiżiti tekniċi u proċeduri amministrattivi relatati mal-ekwipaġġi tal-ajruplani tal-avjazzjoni ċivili skont ir-Regolament (KE) Nru 216/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (D051054/02 - 2017/3011(RPS) - skadenza: 7 ta' Marzu 2018)
irriferut lill-kumitat responsabbli: TRAN

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1178/2011 fir-rigward tal-organizzazzjonijiet tat-taħriġ iddikjarati (D053477/01 - 2017/3014(RPS) - skadenza: 8 ta' Marzu 2018)
irriferut lill-kumitat responsabbli: TRAN

- Regolament tal-Kummissjoni li jistabbilixxi responsabbiltajiet u kompiti addizzjonali għal-laboratorju ta' referenza tal-Unjoni Ewropea għall-marda Afrikana taż-żwiemel u li jemenda l-Anness II tad-Direttiva tal-Kunsill 92/35/KEE, l-Anness II tad-Direttiva tal-Kunsill 2000/75/KE u l-Anness VII tar-Regolament (KE) Nru 882/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (D053753/03 - 2017/2999(RPS) - skadenza: 6 ta' Marzu 2018)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI
opinjoni: AGRI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Deċiżjoni tal-Kummissjoni li tistabbilixxi l-kriterji tal-Ekotikketta tal-UE għas-servizzi tat-tindif ta' ġewwa (D053891/02 - 2017/3000(RPS) - skadenza: 6 ta' Marzu 2018)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Deċiżjoni tal-Kummissjoni li temenda d-Deċiżjoni 2014/312/UE rigward il-perjodu ta' validità tal-kriterji ekoloġiċi għall-għoti tal-Ekotikketta tal-UE għaż-żebgħa u l-verniċ għal ġewwa u barra (D054137/02 - 2017/3010(RPS) - skadenza: 7 ta' Marzu 2018)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Direttiva tal-Kummissjoni li temenda d-Direttiva 2008/68/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-trasport intern ta' oġġetti perikolużi, permezz tal-adattament tat-Taqsima I.1 tal-Anness I tagħha mal-progress xjentifiku u tekniku (D054150/01 - 2017/3015(RPS) - skadenza: 8 ta' Jannar 2018)
irriferut lill-kumitat responsabbli: TRAN

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 389/2013 tat-2 ta' Mejju 2013 li jistabbilixxi Reġistru tal-Unjoni (D054274/02 - 2017/3013(RPS) - skadenza: 8 ta' Marzu 2018)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI
opinjoni: ITRE (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament tal-Kummissjoni li jistabbilixxi responsabbiltajiet u kompiti addizzjonali għal-laboratorju ta' referenza tal-Unjoni Ewropea għall-mard tal-krustaċji u l-ħut u li jemenda l-Anness VII tar-Regolament (KE) Nru 882/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (D054464/02 - 2017/2998(RPS) - skadenza: 6 ta' Marzu 2018)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI
opinjoni: PECH (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)


5. Trasferiment ta' approprjazzjonijiet

Skont l-Artikolu 27(4) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea informa lill-Awtorità Baġitarja bl-approvazzjoni tat-trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 22/2017, DEC 27/2017, DEC 31/2017, DEC 32/2017, DEC 33/2017 - Taqsima III - Il-Kummissjoni.

Skont l-Artikolu 25 tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda li ma jagħmilx oġġezzjonijiet għat-trasferiment ta' approprjazzjonijiet ta' INF 3/2017 - SEAE.

Skont l-Artikolu 25 tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda li ma jagħmilx oġġezzjonijiet għat-trasferiment ta' approprjazzjonijiet ta' INF 7/2017 - L-Ombudsman Ewropew.

Skont l-Artikolu 25 tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda li ma jagħmilx oġġezzjonijiet għat-trasferiment ta' approprjazzjonijiet ta' INF 2/2017 - Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data.


6. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet INF 3/2017 – SEAE (N8-0090/2017 - C8-0418/2017 - 2017/2267(GBD))

irriferut

responsabbli:

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet INF 7/2017 - L-Ombudsman Ewropew (N8-0091/2017 - C8-0423/2017 - 2017/2268(GBD))

irriferut

responsabbli:

BUDG


7. Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament (approvazzjoni) ((Artikolu 69c tar-Regoli ta' Proċedura))

Il-President ħabbar li rċieva talbiet għal votazzjoni mill-Gruppi GUE/NGL, EFDD u Verts/ALE dwar id-deċiżjoni meħuda mill-Kumitat IMCO, fuq il-bażi tar-rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-infurzar tad-Direttiva 2006/123/KE dwar is-servizzi fis-suq intern, li tistabbilixxi l-proċedura ta' notifika għal skemi ta' awtorizzazzjoni u r-rekwiżiti relatati ma' servizzi, u li temenda d-Direttiva 2006/123/KE u r-Regolament (UE) Nru 1024/2012 dwar il-kooperazzjoni amministrattiva permezz tas-Sistema ta' Informazzjoni tas-Suq Intern (COM(2016)0821 - C8-0011/2017 - 2016/0398(COD)). Rapporteur: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0396/2017), għal dħul f'negozjati interistituzzjonali mħabbra fil-Minuti tat-Tnejn 11 ta' Diċembru 2017 (punt 9 tal-Minuti ta' 11.12.2017).

Il-votazzjoni se ssir għada bi qbil mal-Artikolu 69c(2) tar-Regoli ta' Proċedura.

Il-President ħabbar li ma rċieva l-ebda talba, minn għadd ta' Membri jew grupp politiku jew gruppi politiċi li jilħqu tal-anqas il-limitu medju, dwar id-deċiżjoni meħuda għal dħul f'negozjati interistituzzjonali mħabbra fil-Minuti tat-Tnejn 11 ta' Diċembru 2017 (punt 9 tal-Minuti ta' 11.12.2017).

Il-Kumitati ECON u LIBE, u l-Kumitat IMCO għalhekk setgħu jibdew in-negozjati wara l-iskadenza stipulata fl-Artikolu 69c(2) tar-Regoli ta' Proċedura.


8. Tħejjija tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tal-14 u l-15 ta' Diċembru 2017 - Il-qagħda tan-negozjati mar-Renju Unit (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Tħejjija tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tal-14 u l-15 ta' Diċembru 2017 (2017/2858(RSP))

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Il-qagħda tan-negozjati mar-Renju Unit (2017/2964(RSP))

Il-President għamel dikjarazzjoni qasira ta' introduzzjoni.

Matti Maasikas (President fil-kariga tal-Kunsill) u Frans Timmermans (l-Ewwel Viċi President tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Intervent ta': Michel Barnier (kap negozjatur).

Interventi ta': Manfred Weber f'isem il-Grupp PPE, Gianni Pittella f'isem il-Grupp S&D, Syed Kamall f'isem il-Grupp ECR, Guy Verhofstadt f'isem il-Grupp ALDE, Gabriele Zimmer f'isem il-Grupp GUE/NGL, Ska Keller f'isem il-Grupp Verts/ALE, Nigel Farage f'isem il-Grupp EFDD, Marcel de Graaff f'isem il-Grupp ENF, u Diane Dodds Membru mhux affiljata.

PRESIDENZA: Sylvie GUILLAUME
Viċi President

Interventi ta': Elmar Brok, Roberto Gualtieri, Hans-Olaf Henkel, Sophia in 't Veld, David Coburn, dwar it-tmexxija tas-seduta, Martina Anderson, Jill Evans, Rolandas Paksas, Janice Atkinson, Alyn Smith, li tkellem kontra kontra l-affermazzjonijiet tal-kelliema preċedenti, Diane James, Daniel Caspary, Richard Corbett, Roberts Zīle, Catherine Bearder, Barbara Spinelli, Molly Scott Cato, Gerard Batten, Gerolf Annemans, Steven Woolfe, Danuta Maria Hübner, Maria João Rodrigues, Peter van Dalen, Marian Harkin, João Ferreira, Alyn Smith, David Coburn, dwar l-affermazzjonijiet tal-kelliem preċedenti, Patrick O'Flynn, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Lewandowski, Josef Weidenholzer, James Nicholson, Franck Proust, Elena Valenciano, Esteban González Pons, Mercedes Bresso, Seán Kelly, Jens Geier, Paulo Rangel, Seb Dance, György Schöpflin, Tonino Picula, Michaela Šojdrová, Pervenche Berès, Esther de Lange, Pier Antonio Panzeri, Gunnar Hökmark, Petra Kammerevert, Viviane Reding, Silvia Costa u Tanja Fajon.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Mairead McGuinness, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Pavel Telička, Dimitrios Papadimoulis, Georgios Epitideios, Milan Zver, Jean-Paul Denanot, Marek Jurek, Luke Ming Flanagan, Brian Hayes, Nicola Caputo, Maria Grapini u Costas Mavrides.

Interventi ta': Michel Barnier u Matti Maasikas.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Tim Aker f'isem il-Grupp EFDD, dwar il-qagħda tan-negozjati mar-Renju Unit (2017/2964(RSP)) (B8-0676/2017);

—   Guy Verhofstadt, koordinatur u President tal-Grupp ALDE, Manfred Weber, President tal-Grupp PPE, Gianni Pittella, President tal-Grupp S&D, Gabriele Zimmer, President tal-Grupp GUE/NGL, Philippe Lamberts, Ska Keller, Presidenti tal-Grupp Verts/ALE, Danuta Maria Hübner, President tal-Kumitat AFET, dwar il-qagħda tan-negozjati mar-Renju Unit (2017/2964(RSP)) (B8-0677/2017).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 13.1 tal-Minuti ta' 13.12.2017.

(Is-seduta ġiet sospiża għal ftit, fl-istennija taċ-ċerimonja tal-għoti tal-Premju Sakharov)


PRESIDENZA: Antonio TAJANI
President

9. Għoti tal-Premju Sakharov (seduta solenni)

Minn 12.10 sas-12.55, il-Parlament iltaqa' f'seduta solenni fl-okkażjoni tal-għoti tal-Premju Sakharov lill-oppożizzjoni demokratika tal-Venezwela: l-Assemblea Nazzjonali, rappreżentata mill-President tagħha, Julio Borges, u l-priġunieri politiċi kollha elenkati mill-Foro Penal Venezolano (Forum Penali Venezwelan), rappreżentati minn Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos, Yon Goicoechea, Lorent Saleh, Alfredo Ramos u Andrea González.

Qabel ma ngħata l-Premju, il-President ta wkoll merħbha lil Aura Lolita Chávez Ixcaquic, finalista tal-Premju Sakharov 2017, u lil Bethlehem Isaak, bint il-ġurnalista Dawit Isaak, ukoll finalista tal-premju, li ma setax ikun preżenti għax għadu miżmum il-ħabs fl-Eritrea.

Julio Borges u Antonio Ladezma indirizzaw lill-Assemblea f'isem l-oppożizzjoni demokratika tal-Venezwela.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 12.55.)


10. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 12.58.

Interventi ta': Cristian Dan Preda, dwar l-assenza ta' ċerti Membri waqt iċ-ċerimonja tal-għoti tal-Premju Sakharov 2017, u James Carver, dwar id-dħul fil-kariga tal-President il-ġdid tar-Repubblika ta' Somaliland.


11. Dikjarazzjoni tal-Presidenza

Il-President għamel dikjarazzjoni li fiha esprima t-tħassib tiegħu dwar id-destin ta' Ahmadreza Djalali, riċerkatur fl-Università Libera ta' Brussell, ikkundannat għall-mewt.

°
° ° °

Interventi ta': Cécile Kashetu Kyenge, dwar l-għargħar li bħalissa qiegħed jaħkem lir-reġjun tal-Emilja-Romanja, u Eleonora Forenza, dwar il-proċess li għaddej bħalissa f'Ankara kontra ż-żewġ kopresidenti tal-HDP.


12. Merħba

Il-President, f'isem il-Parlament, ta merħba lill-membri ta' delegazzjoni Tuneżina, immexxija minn Mohamed Fadhel Ben Omrane, membru tal-Assemblea tar-Rappreżentanti tal-Poplu, li ħadu posthom fil-gallarija uffiċjali.


13. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ.) jidhru fl-Anness “Riżultati tal-Votazzjonijiet”, mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq is-sit Europarl.


13.1. Il-qagħda tan-negozjati mar-Renju Unit (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0676/2017 u B8-0677/2017 (2017/2964(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B8-0676/2017

Rifjut

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B8-0677/2017

Adozzjoni (P8_TA(2017)0490)

PRESIDENZA: Bogusław LIBERADZKI
Viċi President


13.2. Oġġezzjoni għal att ta' implimentazzjoni: Użu tal-aċidu fosforiku, tal-fosfati, tad-difosfati, tat-trifosfati u tal-polifosfati (E 338-452) f'ċerti preparati tal-laħam iffriżat fuq sfiefed vertikali (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa mill-Kumitat ENVI, skont l-Artikolu 106(2), (3) u (4)(c) tar-Regoli ta' Proċedura, dwar l-abbozz ta' regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 1333/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-użu tal-aċidu fosforiku, tal-fosfati, tad-difosfati, tat-trifosfati u tal-polifosfati (E 338-452) f'ċerti preparati tal-laħam iffriżat fuq sfiefed vertikali (D052941/02 - 2017/2920(RPS)) (B8-0666/2017) - Membri responsabbli: Christel Schaldemose u Bart Staes

(Maġġoranza tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament meħtieġa għall-adozzjoni tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Rifjut


13.3. Abbozz ta' rakkomandazzjoni wara l-inkjesta dwar il-ħasil tal-flus, l-evitar tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa (votazzjoni)

Abbozz ta' rakkomandazzjoni mressqa skont l-Artikolu 198(12) tar-Regoli ta' Proċedura, minn Werner Langen, Jeppe Kofod u Petr Ježek, f'isem il-Kumitat ta' Inkjesta inkarigat biex jinvestiga allegazzjonijiet ta' kontravvenzjoni u ta' amministrazzjoni ħażina fl-applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni b'rabta mal-ħasil tal-flus, l-evitar tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa wara l-inkjesta dwar il-ħasil tal-flus, l-evitar tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa (2016/3044(RSP)) (B8-0660/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

ABBOZZ TA' RAKKOMANDAZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0491)

Interventi

Jeppe Kofod, Rainer Wieland u Tomáš Zdechovský.


13.4. Rapport Annwali dwar l-implimentazzjoni tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni (votazzjoni)

Rapport dwar ir-Rapport Annwali dwar l-implimentazzjoni tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni [2017/2123(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Michael Gahler (A8-0351/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0492)


13.5. Rapport Annwali dwar l-implimentazzjoni tal-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni (votazzjoni)

Rapport dwar ir-Rapport Annwali dwar l-implimentazzjoni tal-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni [2017/2121(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: David McAllister (A8-0350/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0493)


13.6. Rapport annwali dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fid-dinja 2016 u l-politika tal-UE dwar il-kwistjoni (votazzjoni)

Rapport dwar ir-Rapport Annwali dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fid-Dinja 2016 u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni [2017/2122(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0494)


13.7. Hong Kong, 20 sena wara li għadda f'idejn iċ-Ċina (votazzjoni)

Rapport dwar ir-rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Kummissjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar Hong Kong, 20 sena wara li għadda f'idejn iċ-Ċina [2017/2204(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Alyn Smith (A8-0382/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

ABBOZZ TA' RAKKOMANDAZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0495)


14. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fil-paġni tal-Membri fis-sit tal-Parlament.

Spjegazzjonijiet tal-vot orali:

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni dwar il-qagħda tan-negozjati mar-Renju Unit (2017/2964(RSP)) (B8-0676/2017) u (B8-0677/2017)
Daniel Hannan, Jasenko Selimovic, Jan Zahradil, Momchil Nekov, Jiří Pospíšil, Anna Maria Corazza Bildt, Mairead McGuinness, Tibor Szanyi, Deirdre Clune, Matt Carthy, Eleftherios Synadinos, Morten Messerschmidt, Danuta Jazłowiecka, John Howarth u Stanislav Polčák.

L-ispjegazzjonijiet tal-vot se jkomplu waqt is-seduta ta' għada l-Ħamis 14 ta' Diċembru 2017.


15. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq is-sit Europarl, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet) u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq is-sit Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 14.45.)


PRESIDENZA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Viċi President

16. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.16.


17. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


18. Tkabbir u tisħiħ taż-żona Schengen: il-Bulgarija, ir-Rumanija u l-Kroazja (dibattitu topiku)

Tkabbir u tisħiħ taż-żona Schengen: il-Bulgarija, ir-Rumanija u l-Kroazja (2017/3009(RSP))

Intervent ta': Gianni Pittella biex jintroduċi d-dibattitu li ppropona l-Grupp S&D.

Interventi ta': Matti Maasikas (President fil-kariga tal-Kunsill) u Dimitris Avramopoulos (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Esteban González Pons f'isem il-Grupp PPE, Sergei Stanishev f'isem il-Grupp S&D, Helga Stevens f'isem il-Grupp ECR, Cecilia Wikström f'isem il-Grupp ALDE, Kostadinka Kuneva f'isem il-Grupp GUE/NGL, Ska Keller f'isem il-Grupp Verts/ALE, Margot Parker f'isem il-Grupp EFDD, Laurenţiu Rebega f'isem il-Grupp ENF, Konstantinos Papadakis Membru mhux affiljat, Marian-Jean Marinescu, Tanja Fajon, Monica Macovei, Filiz Hyusmenova, Bodil Valero, Auke Zijlstra, Lampros Fountoulis, Asim Ademov, Victor Boştinaru, Angel Dzhambazki, Norica Nicolai, Mara Bizzotto, Željana Zovko, Claude Moraes, Ruža Tomašić, Jozo Radoš, Franz Obermayr, Jaromír Štětina, Tonino Picula, Notis Marias, Cristian Dan Preda, Juan Fernando López Aguilar, Emil Radev u Josef Weidenholzer.

Interventi ta': Dimitris Avramopoulos u Matti Maasikas.

PRESIDENZA: David-Maria SASSOLI
Viċi President

Intervent ta': Monica Macovei biex tagħmel stqarrija personali b'segwitu għall-intervent ta' Victor Boştinaru (il-President iċċara xi punti relatati mal-applikazzjoni tal-Artikolu 164 tar-Regoli ta' Proċedura).

Id-dibattitu ngħalaq.


19. Implimentazzjoni tal-Pilastru Soċjali (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Implimentazzjoni tal-Pilastru Soċjali (2017/2974(RSP))

Matti Maasikas (President fil-kariga tal-Kunsill) u Marianne Thyssen (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Tom Vandenkendelaere f'isem il-Grupp PPE, Maria João Rodrigues f'isem il-Grupp S&D, Ulrike Trebesius f'isem il-Grupp ECR, Enrique Calvet Chambon f'isem il-Grupp ALDE, Gabriele Zimmer f'isem il-Grupp GUE/NGL, Philippe Lamberts f'isem il-Grupp Verts/ALE, Laura Agea f'isem il-Grupp EFDD, Auke Zijlstra f'isem il-Grupp ENF, Sotirios Zarianopoulos Membru mhux affiljat, David Casa, Agnes Jongerius, Jadwiga Wiśniewska, Jasenko Selimovic, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Bill Etheridge, Kostadinka Kuneva, Terry Reintke, Bill Etheridge, Dominique Bilde, Claude Rolin, Javi López, Czesław Hoc, António Marinho e Pinto, Rina Ronja Kari, Ernest Urtasun, Nicolas Bay, Helga Stevens, Paloma López Bermejo, Ádám Kósa, Vilija Blinkevičiūtė, Anders Primdahl Vistisen, João Pimenta Lopes, Verónica Lope Fontagné, Georgi Pirinski, Richard Sulík, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman u Evelyn Regner.

PRESIDENZA: Dimitrios PAPADIMOULIS
Viċi President

Interventi ta': Deirdre Clune, Joachim Schuster, Anne Sander, Miapetra Kumpula-Natri u Othmar Karas.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Michaela Šojdrová, Monika Beňová, Notis Marias u Takis Hadjigeorgiou.

Interventi ta': Marianne Thyssen u Matti Maasikas.

Id-dibattitu ngħalaq.


20. L-Aġenda 2030 u r-rapport tal-Eurostat dwar "Il-monitoraġġ tal-progress lejn l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli fl-UE" (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: L-Aġenda 2030 u r-rapport tal-Eurostat dwar "Il-monitoraġġ tal-progress lejn l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli fl-UE" (2017/3006(RSP))

Matti Maasikas (President fil-kariga tal-Kunsill) u Marianne Thyssen (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Sirpa Pietikäinen f'isem il-Grupp PPE, Kathleen Van Brempt f'isem il-Grupp S&D, Charles Goerens f'isem il-Grupp ALDE, Lola Sánchez Caldentey f'isem il-Grupp GUE/NGL, Heidi Hautala f'isem il-Grupp Verts/ALE, Mireille D'Ornano f'isem il-Grupp EFDD, Stanislav Polčák, Elly Schlein, Jo Leinen, Julie Ward u Doru-Claudian Frunzulică.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Krzysztof Hetman, Arne Lietz, Notis Marias, Kostas Chrysogonos u Nicola Caputo.

Interventi ta': Marianne Thyssen u Matti Maasikas.

Id-dibattitu ngħalaq.


21. Mekkaniżmu tal-UE għall-protezzjoni ċivili bil-kapaċitajiet operattivi proprji (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Mekkaniżmu tal-UE għall-protezzjoni ċivili bil-kapaċitajiet operattivi proprji (2017/2975(RSP))

Matti Maasikas (President fil-kariga tal-Kunsill) u Christos Stylianides (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Elisabetta Gardini f'isem il-Grupp PPE, Soledad Cabezón Ruiz f'isem il-Grupp S&D, Notis Marias f'isem il-Grupp ECR, u Nikolaos Chountis f'isem il-Grupp GUE/NGL.

PRESIDENZA: Fabio Massimo CASTALDO
Viċi President

Interventi ta': Eleftherios Synadinos Membru mhux affiljat, John Stuart Agnew biex jifraħ lill-Viċi President il-ġdid, Lambert van Nistelrooij, Carlos Zorrinho, Ivica Tolić, Karin Kadenbach, Nuno Melo, José Manuel Fernandes u Franck Proust.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Nicola Caputo u Maria Grapini.

Interventi ta': Christos Stylianides u Matti Maasikas.

Id-dibattitu ngħalaq.


22. Projbizzjoni, fl-UE kollha, ta' simboli u slogans Nazisti u faxxisti (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Projbizzjoni, fl-UE kollha, ta' simboli u slogans Nazisti u faxxisti (2017/3007(RSP))

Matti Maasikas (President fil-kariga tal-Kunsill) u Dimitris Avramopoulos (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Dubravka Šuica f'isem il-Grupp PPE, Cécile Kashetu Kyenge f'isem il-Grupp S&D, Jussi Halla-aho f'isem il-Grupp ECR, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Maria Grapini, Ivan Jakovčić f'isem il-Grupp ALDE, Stelios Kouloglou f'isem il-Grupp GUE/NGL, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Jaromír Štětina, Udo Voigt Membru mhux affiljat, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Neena Gill, Marek Jurek, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Janusz Korwin-Mikke, Ivo Vajgl, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Ivica Tolić, Eleonora Forenza, Jordi Solé, Michaela Šojdrová, Elly Schlein, Ruža Tomašić, Martin Schirdewan, Heinz K. Becker, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Ivan Jakovčić, u Takis Hadjigeorgiou.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Ivica Tolić, Ramón Jáuregui Atondo, Notis Marias u Georgios Epitideios.

Interventi ta': Dimitris Avramopoulos u Matti Maasikas.

Id-dibattitu ngħalaq.


23. Id-dritt ta' inkjesta tal-Parlament Ewropew (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000089/2017) imressqa minn Danuta Maria Hübner, f'isem il- Kumitat AFCO, lill-Kunsill: Id-dritt ta' inkjesta tal-Parlament Ewropew (2017/2993(RSP)) (B8-0613/2017)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000090/2017) imressqa minn Danuta Maria Hübner, f'isem il- Kumitat AFCO, lill-Kummissjoni: Id-dritt ta' inkjesta tal-Parlament Ewropew (2017/2993(RSP)) (B8-0614/2017)

Ramón Jáuregui Atondo (bħala sostitut tal-awtur) daħal aktar fil-fond dwar il-mistoqsijiet.

Matti Maasikas (President fil-kariga tal-Kunsill) wieġeb il-mistoqsija B8-0613/2017.

PRESIDENZA: Ryszard CZARNECKI
Viċi President

Dimitris Avramopoulos (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb il-mistoqsija B8-0614/2017.

Interventi ta': Danuta Maria Hübner f'isem il-Grupp PPE, Kazimierz Michał Ujazdowski f'isem il-Grupp ECR, Max Andersson f'isem il-Grupp Verts/ALE, Rainer Wieland u Jiří Pospíšil.

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': Notis Marias.

Interventi ta': Dimitris Avramopoulos u Matti Maasikas.

Id-dibattitu ngħalaq.


24. Implimentazzjoni tad-direttiva dwar il-ġlieda kontra l-abbuż sesswali u l-isfruttament sesswali tat-tfal u l-pedopornografija (dibattitu)

Rapport dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva 2011/93/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Diċembru 2011 dwar il-ġlieda kontra l-abbuż sesswali u l-isfruttament sesswali tat-tfal u l-pedopornografija [2015/2129(INI)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0368/2017)

Anna Maria Corazza Bildt ippreżentat ir-rapport.

Intervent ta': Dimitris Avramopoulos (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Michaela Šojdrová (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat CULT), Clare Moody (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat FEMM), Barbara Matera f'isem il-Grupp PPE, Miriam Dalli f'isem il-Grupp S&D, Branislav Škripek f'isem il-Grupp ECR, Nathalie Griesbeck f'isem il-Grupp ALDE, Ángela Vallina f'isem il-Grupp GUE/NGL, Jean Lambert f'isem il-Grupp Verts/ALE, Margot Parker f'isem il-Grupp EFDD, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Marek Jurek, Georgios Epitideios Membru mhux affiljat, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Caterina Chinnici, Helga Stevens, Gérard Deprez, Anna Záborská, Maria Grapini, Marek Jurek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Andrejs Mamikins u Csaba Sógor.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Jiří Pospíšil, Silvia Costa, Notis Marias u Ruža Tomašić.

Interventi ta': Dimitris Avramopoulos u Anna Maria Corazza Bildt.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.7 tal-Minuti ta' 14.12.2017.


25. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 614.777/OJJE).


26. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 22.31.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Maria João, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Skużati:

Bendtsen, Boutonnet, Buchner, Campbell Bannerman, Crowley, Guerrero Salom, Händel, Karlsson, Lange, McClarkin, Maydell, Punset, Rodríguez-Piñero Fernández, Scholz, Takkula, Winkler Iuliu

Avviż legali - Politika tal-privatezza