Index 
Proces-verbal
PDF 267kWORD 80k
Miercuri, 13 decembrie 2017 - Strasbourg
1.Deschiderea ședinței
 2.Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)
 3.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 4.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)
 5.Transferuri de credite
 6.Depunere de documente
 7.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (aprobare) (articolul 69c din Regulamentul de procedură)
 8.Pregătirea reuniunii Consiliului European din 14-15 decembrie - Situația actuală a negocierilor cu Regatul Unit (dezbatere)
 9.Acordarea Premiului Saharov (ședință solemnă)
 10.Reluarea ședinței
 11.Declarația Președintelui
 12.Urări de bun venit
 13.Votare
  
13.1.Situația actuală a negocierilor cu Regatul Unit (vot)
  
13.2.Obiecțiune la un act de punere în aplicare: utilizarea de acid fosforic, fosfați, di-, tri- și polifosfați (E 338-452) în frigăruile congelate pe țepușe metalice verticale (vot)
  
13.3.Proiect de recomandare în urma anchetei privind spălarea de bani, evitarea obligațiilor fiscale și evaziunea fiscală (vot)
  
13.4.Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune (vot)
  
13.5.Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune (vot)
  
13.6.Raportul anual pe 2016 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință (vot)
  
13.7.Hong Kong-ul, la 20 de ani după ce a fost retrocedat (vot)
 14.Explicații privind votul
 15.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 16.Reluarea ședinței
 17.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 18.Extinderea și consolidarea spațiului Schengen: Bulgaria, România și Croația (dezbatere pe o temă de actualitate)
 19.Punerea în aplicare a pilonului social (dezbatere)
 20.Agenda 2030 și raportul Eurostat privind monitorizarea progreselor realizate către atingerea ODD în UE (dezbatere)
 21.Mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene cu capacități operaționale proprii (dezbatere)
 22.Interzicerea la nivelul UE a simbolurilor și sloganelor naziste și fasciste (dezbatere)
 23.Dreptul de anchetă al Parlamentului European (dezbatere)
 24.Punerea în aplicare a Directivei privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile (dezbatere)
 25.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 26.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.05.


2. Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)

Următorii deputați sau următoarele grupuri politice au depus cereri de organizare a unei astfel de dezbateri, în conformitate cu articolul 135 din Regulamentul de procedură, cu privire la următoarele propuneri de rezoluție:

I.   Libertatea de exprimare în Vietnam, în special cazul lui Nguyen Van Hoa (2017/3001(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Notis Marias, Branislav Škripek și Valdemar Tomaševski, în numele Grupului ECR, privind libertatea de exprimare în Vietnam, în special cazul lui Nguyen Van Hoa (B8-0685/2017)

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Maria Heubuch, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Sven Giegold, Michel Reimon și Davor Škrlec, în numele Grupului Verts/ALE, privind libertatea de exprimare în Vietnam, în special cazul lui Nguyen Van Hoa (B8-0687/2017)

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post și Neena Gill, în numele Grupului S&D, privind libertatea de exprimare în Vietnam, în special cazul lui Nguyen Van Hoa (B8-0688/2017)

—   Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström și Valentinas Mazuronis, în numele Grupului ALDE, privind libertatea de exprimare în Vietnam (B8-0690/2017)

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Marijana Petir, Ramón Luis Valcárcel Siso, Jeroen Lenaers, Francisco José Millán Mon și Inese Vaidere în numele Grupului PPE, privind libertatea de exprimare în Vietnam, în special cazul lui Nguyen Van Hoa (B8-0693/2017)

II.   Cambodgia: interzicerea opoziției (2017/3002(RSP))

—   Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská, Notis Marias, Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Branislav Škripek și Valdemar Tomaševski, în numele Grupului ECR, privind Cambodgia: interzicerea opoziției (B8-0686/2017);

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Sven Giegold, Davor Škrlec și Michel Reimon, în numele Grupului Verts/ALE, privind Cambodgia: interzicerea opoziției (B8-0689/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva și Takis Hadjigeorgiou, în numele Grupului GUE/NGL, privind Cambodgia: interzicerea opoziției (B8-0692/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post și Marc Tarabella, în numele Grupului S&D, privind Cambodgia: interzicerea opoziției (B8-0694/2017);

—   Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström și Valentinas Mazuronis, în numele Grupului ALDE, privind Cambodgia: în special dizolvarea Partidului Salvării Naționale a Cambodgiei (PSNC) (B8-0696/2017);

—   Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Claude Rolin, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Manolis Kefalogiannis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Marijana Petir, Jeroen Lenaers, Ramón Luis Valcárcel Siso și Francisco José Millán Mon, în numele Grupului PPE, privind Cambodgia: interzicerea opoziției (B8-0697/2017).

III.   El Salvador: cazuri de femei urmărite penal pentru pierderea sarcinii (2017/3003(RSP))

—   Charles Tannock, Branislav Škripek, Notis Marias, Jan Zahradil, Monica Macovei, Ruža Tomašić și Valdemar Tomaševski, în numele Grupului ECR, privind cazuri de femei urmărite penal pentru pierderea sarcinii din El Salvador: (B8-0691/2017);

—   Molly Scott Cato, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Michel Reimon, Bronis Ropė, Sven Giegold, Davor Škrlec și Jordi Solé, în numele Grupului Verts/ALE, privind cazuri de femei urmărite penal pentru pierderea sarcinii din El Salvador (B8-0695/2017);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Stefan Eck, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou și Marie-Pierre Vieu, în numele Grupului GUE/NGL, privind El Salvador: cazuri de femei urmărite penal pentru pierderea sarcinii (B8-0698/2017);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström și Valentinas Mazuronis, în numele Grupului ALDE, privind El Salvador: cazuri de femei urmărite penal pentru pierderea sarcinii (B8-0699/2017);

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Soraya Post, Francisco Assis și Iratxe García Pérez, în numele Grupului S&D, privind El Salvador: cazuri de femei urmărite penal pentru pierderea sarcinii (B8-0701/2017);

—   Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Ivana Maletić, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Adam Szejnfeld, Eduard Kukan, Manolis Kefalogiannis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Deirdre Clune, Marijana Petir, Jeroen Lenaers și Inese Vaidere, în numele Grupului PPE, privind El Salvador: cazuri de femei urmărite penal pentru pierderea sarcinii (B8-0702/2017).

Timpul afectat luărilor de cuvânt va fi repartizat în conformitate cu articolul 162 din Regulamentul de procedură.


3. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

Proiecte de acte delegate transmise Parlamentului:

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) 2015/936 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește actualizarea codurilor din Nomenclatura combinată enumerate în anexa I la respectivul regulament (C(2017)07289 - 2017/2995(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 29 noiembrie 2017

retrimis comisiei competente: INTA

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a anexelor I și V la Regulamentul (UE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind exportul și importul de produse chimice care prezintă risc (C(2017)07828 - 2017/2994(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 28 noiembrie 2017

retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/98 al Comisiei privind punerea în aplicare a obligațiilor internaționale ale Uniunii, astfel cum sunt menționate la articolul 15 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, în cadrul Convenției internaționale pentru conservarea tonului din Oceanul Atlantic, în ceea ce privește stocurile de pește-spadă din Marea Mediterană (C(2017)07875 - 2017/2996(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 30 noiembrie 2017

retrimis comisiei competente: PECH

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2015/760 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la instrumentele financiare derivate utilizate exclusiv în scopul acoperirii riscurilor, durata suficientă a ciclului de viață al fondurilor europene de investiții pe termen lung, criteriile pentru evaluarea pieței pentru potențialii cumpărători și pentru evaluarea activelor care urmează să facă obiectul cesiunii, precum și tipurile și caracteristicile structurilor disponibile investitorilor de retail (C(2017)07967 - 2017/2997(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 1 lună de la data primirii 4 decembrie 2017

retrimis comisiei competente: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul de autorizații pentru plantările de viță-de-vie, registrul plantațiilor viticole, documentele însoțitoare și certificarea, registrul de intrări și de ieșiri, declarațiile obligatorii, notificările și publicarea informațiilor notificate, de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește controalele și sancțiunile relevante, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 555/2008, (CE) nr. 606/2009 și (CE) nr. 607/2009 ale Comisiei și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 436/2009 al Comisiei și a Regulamentului delegat (UE) 2015/560 al Comisiei (C(2017)08261 - 2017/3017(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 11 decembrie 2017

retrimis comisiei competente: AGRI

Proiecte de acte delegate pentru care termenul a fost prelungit cu 1-3 luni la cererea comisiei competente:

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind piețele instrumentelor financiare în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la obligația de tranzacționare pentru anumite instrumente financiare derivate (C(2017)07684 – 2017/2979(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 17 noiembrie 2017, la cererea comisiei compétente.

retrimis comisiei competente: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Directivei 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează criteriile legate de metodologia de evaluare a diferenței de tratament în cadrul procedurii de rezoluție (C(2017)07436 – 2017/2969(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 14 noiembrie 2017, la cererea comisiei compétente.

retrimis comisiei competente: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Directivei 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează criteriile metodologiei de evaluare a valorii activelor și pasivelor instituțiilor sau ale entităților (C(2017)07438 – 2017/2970(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 14 noiembrie 2017, la cererea comisiei competente.

retrimis comisiei competente: ECON


4. Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de măsuri de executare, care intră sub incidența procedurii de reglementare cu control, au fost transmise Parlamentului:

- Regulamentul Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1178/2011 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviația civilă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (D051054/02 - 2017/3011(RPS) - termen: 7 martie 2018)
retrimis comisiei competente: TRAN

- Regulamentul Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1178/2011 în ceea ce privește organizațiile de pregătire declarate (D053477/01 - 2017/3014(RPS) - termen: 8 martie 2018)
retrimis comisiei competente: TRAN

- Regulamentul Comisiei de stabilire a responsabilităților și sarcinilor suplimentare atribuite laboratorului de referință al Uniunii Europene pentru pesta cabalină africană și de modificare a anexei II la Directiva 92/35/CEE a Consiliului, a anexei II la Directiva 2000/75/CE a Consiliului și a anexei VII la Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (D053753/03 - 2017/2999(RPS) - termen: 6 martie 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI
aviz: AGRI (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Decizia Comisiei de stabilire a criteriilor de acordare a etichetei ecologice a UE pentru servicii de curățenie interioară (D053891/02 - 2017/3000(RPS) - termen: 6 martie 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Decizia Comisiei de modificare a Deciziei 2014/312/UE în ceea ce privește perioada de valabilitate a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru vopselele și lacurile de interior și exterior (D054137/02 - 2017/3010(RPS) - termen: 7 martie 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Directiva Comisiei de modificare a Directivei 2008/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind transportul interior de mărfuri periculoase, prin adaptarea secțiunii I.1 din anexa I la progresul științific și tehnic (D054150/01 - 2017/3015(RPS) - termen: 8 ianuarie 2018)
retrimis comisiei competente: TRAN

- Regulamentul Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 389/2013 al Comisiei din 2 mai 2013 de creare a registrului Uniunii (D054274/02 - 2017/3013(RPS) - termen: 8 martie 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI
aviz: ITRE (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul Comisiei de stabilire a responsabilităților și sarcinilor suplimentare atribuite laboratorului de referință al Uniunii Europene pentru boli ale peștilor și ale crustaceelor și de modificare a anexei VII la Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (D054464/02 - 2017/2998(RPS) - termen: 6 martie 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI
aviz: PECH (articolul 54 din Regulamentul de procedură)


5. Transferuri de credite

În conformitate cu articolul 27 alineatul (4) din Regulamentul financiar, Consiliul Uniunii Europene a informat autoritatea bugetară cu privire la aprobarea transferului de credite DEC 22/2017, DEC 27/2017, DEC 31/2017, DEC 32/2017, DEC 33/2017 - Secțiunea III - Comisia.

În conformitate cu articolul 25 din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a hotărât să nu emită obiecțiuni la transferul de credite din INF 3/2017 - SEAE.

În conformitate cu articolul 25 din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a hotărât să nu emită obiecțiuni la transferul de credite din INF 7/2017 - Ombudsman.

În conformitate cu articolul 25 din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a hotărât să nu emită obiecțiuni la transferul de credite din INF 2/2017 – Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor.


6. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

- Propunerea de transfer de credite INF 3/2017 - SEAE (N8-0090/2017 - C8-0418/2017 - 2017/2267(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunerea de transfer de credite INF 7/2017 - Ombudsmanul European (N8-0091/2017 - C8-0423/2017 - 2017/2268(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG


7. Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (aprobare) (articolul 69c din Regulamentul de procedură)

Președintele anunță că a primit solicitări de vot din partea Grupurilor GUE/NGL, EFDD și Verts/ALE cu privire la decizia Comisiei IMCO pe baza Raportului privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la punerea în aplicare a Directivei 2006/123/CE privind serviciile în cadrul pieței interne, care prevede o procedură de notificare pentru regimuri de autorizare și cerințele legate de servicii, și de modificare a Directivei 2006/123/CE și a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne (COM(2016)0821 - C8-0011/2017 - 2016/0398(COD)). Raportor: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0396/2017) de a iniția negocieri interinstituționale, anunțată în procesul-verbal de luni, 11 decembrie 2017 (punctul 9 al PV din 11.12.2017).

Votul va avea loc mâine, în conformitate cu articolul 69c alineatul (2) din Regulamentul de procedură.

Președintele a anunțat că nu a primit solicitări din partea unui număr de deputați sau a unui grup sau grupuri politice care ating cel puțin pragul mediu în ceea ce privește celelalte decizii de inițiere a unor negocieri interinstituționale, anunțate în procesul-verbal de luni, 11 decembrie 2017 (punctul 9 al PV din 11.12.2017).

Comisiile ECON și LIBE, precum și Comisia IMCO au putut, prin urmare, să înceapă negocierile după expirarea termenului-limită menționat la articolul 69c alineatul (2) din Regulamentul de procedură.


8. Pregătirea reuniunii Consiliului European din 14-15 decembrie - Situația actuală a negocierilor cu Regatul Unit (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Pregătirea reuniunii Consiliului European din 14-15 decembrie (2017/2858(RSP))

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Situația actuală a negocierilor cu Regatul Unit (2017/2964(RSP))

Președintele a făcut o scurtă declarație introductivă.

Matti Maasikas (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Frans Timmermans (prim-vicepreședinte al Comisiei) au făcut declarațiile.

A intervenit Michel Barnier (negociator șef).

Au intervenit: Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Gianni Pittella, în numele Grupului S&D, Syed Kamall, în numele Grupului ECR, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL, Ska Keller, în numele Grupului Verts/ALE, Nigel Farage, în numele Grupului EFDD, Marcel de Graaff, în numele Grupului ENF, și Diane Dodds, neafiliată.

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

Au intervenit: Elmar Brok, Roberto Gualtieri, Hans-Olaf Henkel, Sophia in 't Veld, David Coburn, cu privire la desfășurarea ședinței, Martina Anderson, Jill Evans, Rolandas Paksas, Janice Atkinson, Alyn Smith, care s-a exprimat împotriva afirmațiilor vorbitorului precedent, Diane James, Daniel Caspary, Richard Corbett, Roberts Zīle, Catherine Bearder, Barbara Spinelli, Molly Scott Cato, Gerard Batten, Gerolf Annemans, Steven Woolfe, Danuta Maria Hübner, Maria João Rodrigues, Peter van Dalen, Marian Harkin, João Ferreira, Alyn Smith, David Coburn, cu privire la afirmațiile vorbitorului precedent, Patrick O'Flynn, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Lewandowski, Josef Weidenholzer, James Nicholson, Franck Proust, Elena Valenciano, Esteban González Pons, Mercedes Bresso, Seán Kelly, Jens Geier, Paulo Rangel, Seb Dance, György Schöpflin, Tonino Picula, Michaela Šojdrová, Pervenche Berès, Esther de Lange, Pier Antonio Panzeri, Gunnar Hökmark, Petra Kammerevert, Viviane Reding, Silvia Costa și Tanja Fajon.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Mairead McGuinness, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Pavel Telička, Dimitrios Papadimoulis, Georgios Epitideios, Milan Zver, Jean-Paul Denanot, Marek Jurek, Luke Ming Flanagan, Brian Hayes, Nicola Caputo, Maria Grapini și Costas Mavrides.

Au intervenit: Michel Barnier și Matti Maasikas.

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Tim Aker, în numele Grupului EFDD, referitoare la stadiul actual al negocierilor cu Regatul Unit (2017/2964(RSP)) (B8-0676/2017);

—   Guy Verhofstadt, coordonator și președinte al Grupului ALDE, Manfred Weber, președintele Grupului PPE, Gianni Pittella, președintele Grupului S&D, Gabriele Zimmer, președinta Grupului GUE/NGL, Philippe Lamberts, Ska Keller, președinți ai Grupului Verts/ALE, Danuta Maria Hübner, președinta Comisiei AFET, referitoare la stadiul actual al negocierilor cu Regatul Unit (2017/2964(RSP)) (B8-0677/2017).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 13.1 al PV din 13.12.2017.

(Suspendare a ședinței pentru câteva minute, în așteptarea ceremoniei de decernare a Premiului Saharov)


A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte

9. Acordarea Premiului Saharov (ședință solemnă)

De la 12.10 la 12.55, Parlamentul s-a reunit în ședință solemnă cu ocazia acordării Premiului Saharov opoziției democratice din Venezuela: Adunarea Națională, reprezentată de președintele său, Julio Borges, și toți prizonierii politici identificați de Foro Penal Venezolano (Forul penal al Venezuelei), reprezentați de Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos, Yon Goicoechea, Lorent Saleh, Alfredo Ramos și Andrea González.

Înainte de înmânarea premiului, Președintele i-a urat bun venit, de asemenea, Aurei Lolita Chávez Ixcaquic, finalistă a Premiului Saharov 2017, și a salutat-o pe Bethlehem Isaak, fiica jurnalistului Dawit Isaak, de asemenea, finalistă a premiului, care nu a putut fi prezentă din cauză că se află încă în detenție în Eritreea.

Julio Borges și Antonio Ladezma s-au adresat Adunării în numele opoziției democratice din Venezuela.

(Ședința a fost suspendată la 12.55.)


10. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 12.58.

Au intervenit: Cristian Dan Preda, cu privire la absența unor deputați de la ceremonia de decernare a Premiului Saharov 2017, și James Carver, privind instalarea în funcție a noului președinte al Republicii Somaliland.


11. Declarația Președintelui

Președintele a făcut o declarație în care și-a exprimat îngrijorarea cu privire la soarta lui Ahmadreza Djalali, cercetător la Universitatea Liberă din Bruxelles, care a fost condamnat la moarte în Iran.

°
° ° °

Au intervenit: Cécile Kashetu Kyenge, cu privire la inundațiile cu care se confruntă în prezent regiunea Emilia-Romagna, și Eleonora Forenza, cu privire la procesul în curs de la Ankara împotriva celor doi copreședinți ai HDP.


12. Urări de bun venit

Președintele, în numele Parlamentului, a urat bun venit delegației tunisienne, conduse de Mohamed Fadhel Ben Omrane, membru al Adunării Reprezentanților Poporului, care a luat loc în tribuna oficială.


13. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


13.1. Situația actuală a negocierilor cu Regatul Unit (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0676/2017 și B8-0677/2017 (2017/2964(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B8-0676/2017

Respins

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B8-0677/2017

Adoptat (P8_TA(2017)0490)

A PREZIDAT: Bogusław LIBERADZKI
Vicepreședinte


13.2. Obiecțiune la un act de punere în aplicare: utilizarea de acid fosforic, fosfați, di-, tri- și polifosfați (E 338-452) în frigăruile congelate pe țepușe metalice verticale (vot)

Propunere de rezoluție depusă de Comisia ENVI, în conformitate cu articolul 106 alineatele (2) și (3) și alineatul (4) litera (c) din Regulamentul de procedură, referitoare la proiectul de regulament al Comisiei de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește utilizarea de acid fosforic, fosfați, di-, tri- și polifosfați (E 338-452) în frigăruile congelate pe țepușe metalice verticale (D052941/02 - 2017/2920(RPS)) (B8-0666/2017) - Deputați responsabili: Christel Schaldemose și Bart Staes

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul necesară pentru adoptarea propunerii de rezoluție)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Respins


13.3. Proiect de recomandare în urma anchetei privind spălarea de bani, evitarea obligațiilor fiscale și evaziunea fiscală (vot)

Proiect de recomandare depus în conformitate cu articolul 198 alineatul (12) din Regulamentul de procedură de Werner Langen, Jeppe Kofod și Petr Ježek, în numele Comisiei de anchetă pentru examinarea pretinsei încălcări a normelor de drept sau a administrării defectuoase în aplicarea dreptului Uniunii în legătură cu spălarea de bani, evitarea sarcinilor fiscale și evaziunea fiscală în urma anchetei privind spălarea de bani, evitarea sarcinilor fiscale și evaziunea fiscală (2016/3044(RSP)) (B8-0660/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROIECT DE RECOMANDARE

Adoptat (P8_TA(2017)0491)

Intervenții

Jeppe Kofod, Rainer Wieland și Tomáš Zdechovský.


13.4. Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune (vot)

Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune [2017/2123(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Michael Gahler (A8-0351/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0492)


13.5. Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune (vot)

Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune [2017/2121(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: David McAllister (A8-0350/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0493)


13.6. Raportul anual pe 2016 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință (vot)

Raportul anual pe 2016 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință [2017/2122(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0494)


13.7. Hong Kong-ul, la 20 de ani după ce a fost retrocedat (vot)

Raport referitor la recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind Hong Kong-ul, la 20 de ani de la retrocedarea acestuia [2017/2204(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Alyn Smith (A8-0382/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROIECT DE RECOMANDARE

Adoptat (P8_TA(2017)0495)


14. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Propuneri de rezoluții referitoare la stadiul actual al negocierilor cu Regatul Unit (2017/2964(RSP)) (B8-0676/2017) și (B8-0677/2017)
Daniel Hannan, Jasenko Selimovic, Jan Zahradil, Momchil Nekov, Jiří Pospíšil, Anna Maria Corazza Bildt, Mairead McGuinness, Tibor Szanyi, Deirdre Clune, Matt Carthy, Eleftherios Synadinos, Morten Messerschmidt, Danuta Jazłowiecka, John Howarth și Stanislav Polčák.

Explicațiile voturilor vor urma în ședința de mâine, joi 14 decembrie 2017.


15. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal), precum și în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.

(Ședința a fost suspendată la 14.45.)


A PREZIDAT: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Vicepreședinte

16. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 15.16.


17. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


18. Extinderea și consolidarea spațiului Schengen: Bulgaria, România și Croația (dezbatere pe o temă de actualitate)

Extinderea și consolidarea spațiului Schengen: Bulgaria, România și Croația (2017/3009(RSP))

A intervenit Gianni Pittella pentru a introduce dezbaterea propusă de Grupul S&D.

Au intervenit: Matti Maasikas (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Dimitris Avramopoulos (membru al Comisiei).

Au intervenit: Esteban González Pons, în numele Grupului PPE, Sergei Stanishev, în numele Grupului S&D, Helga Stevens, în numele Grupului ECR, Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE, Kostadinka Kuneva, în numele Grupului GUE/NGL, Ska Keller, în numele Grupului Verts/ALE, Margot Parker, în numele Grupului EFDD, Laurenţiu Rebega, în numele Grupului ENF, Konstantinos Papadakis, neafiliat, Marian-Jean Marinescu, Tanja Fajon, Monica Macovei, Filiz Hyusmenova, Bodil Valero, Auke Zijlstra, Lampros Fountoulis, Asim Ademov, Victor Boştinaru, Angel Dzhambazki, Norica Nicolai, Mara Bizzotto, Željana Zovko, Claude Moraes, Ruža Tomašić, Jozo Radoš, Franz Obermayr, Jaromír Štětina, Tonino Picula, Notis Marias, Cristian Dan Preda, Juan Fernando López Aguilar, Emil Radev și Josef Weidenholzer.

Au intervenit: Dimitris Avramopoulos și Matti Maasikas.

A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI
Vicepreședinte

A intervenit Monica Macovei pentru o chestiune de ordin personal ca urmare a intervenției lui Victor Boştinaru (Președintele a dat câteva precizări cu privire la aplicarea articolului 164 din Regulamentul de procedură).

Dezbaterea s-a încheiat.


19. Punerea în aplicare a pilonului social (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Punerea în aplicare a pilonului social (2017/2974(RSP))

Matti Maasikas (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Marianne Thyssen (membră a Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Tom Vandenkendelaere, în numele Grupului PPE, Maria João Rodrigues, în numele Grupului S&D, Ulrike Trebesius, în numele Grupului ECR, Enrique Calvet Chambon, în numele Grupului ALDE, Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, Laura Agea, în numele Grupului EFDD, Auke Zijlstra, în numele Grupului ENF, Sotirios Zarianopoulos, neafiliat, David Casa, Agnes Jongerius, Jadwiga Wiśniewska, Jasenko Selimovic, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bill Etheridge, Kostadinka Kuneva, Terry Reintke, Bill Etheridge, Dominique Bilde, Claude Rolin, Javi López, Czesław Hoc, António Marinho e Pinto, Rina Ronja Kari, Ernest Urtasun, Nicolas Bay, Helga Stevens, Paloma López Bermejo, Ádám Kósa, Vilija Blinkevičiūtė, Anders Primdahl Vistisen, João Pimenta Lopes, Verónica Lope Fontagné, Georgi Pirinski, Richard Sulík, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman și Evelyn Regner.

A PREZIDAT: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vicepreședinte

Au intervenit: Deirdre Clune, Joachim Schuster, Anne Sander, Miapetra Kumpula-Natri și Othmar Karas.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová, Monika Beňová, Notis Marias și Takis Hadjigeorgiou.

Au intervenit: Marianne Thyssen și Matti Maasikas.

Dezbaterea s-a încheiat.


20. Agenda 2030 și raportul Eurostat privind monitorizarea progreselor realizate către atingerea ODD în UE (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Agenda 2030 și raportul Eurostat privind monitorizarea progreselor realizate către atingerea ODD în UE (2017/3006(RSP))

Matti Maasikas (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Marianne Thyssen (membră a Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Sirpa Pietikäinen, în numele Grupului PPE, Kathleen Van Brempt, în numele Grupului S&D, Charles Goerens, în numele Grupului ALDE, Lola Sánchez Caldentey, în numele Grupului GUE/NGL, Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE, Mireille D'Ornano, în numele Grupului EFDD, Stanislav Polčák, Elly Schlein, Jo Leinen, Julie Ward și Doru-Claudian Frunzulică.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Krzysztof Hetman, Arne Lietz, Notis Marias, Kostas Chrysogonos și Nicola Caputo.

Au intervenit: Marianne Thyssen și Matti Maasikas.

Dezbaterea s-a încheiat.


21. Mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene cu capacități operaționale proprii (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene cu capacități operaționale proprii (2017/2975(RSP))

Matti Maasikas (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Christos Stylianides (membru al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Elisabetta Gardini, în numele Grupului PPE, Soledad Cabezón Ruiz, în numele Grupului S&D, Notis Marias, în numele Grupului ECR, și Nikolaos Chountis, în numele Grupului GUE/NGL.

A PREZIDAT: Fabio Massimo CASTALDO
Vicepreședinte

Au intervenit: Eleftherios Synadinos, neafiliat, John Stuart Agnew, pentru a-i transmite felicitări noului vicepreședinte, Lambert van Nistelrooij, Carlos Zorrinho, Ivica Tolić, Karin Kadenbach, Nuno Melo, José Manuel Fernandes și Franck Proust.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Nicola Caputo și Maria Grapini.

Au intervenit: Christos Stylianides și Matti Maasikas.

Dezbaterea s-a încheiat.


22. Interzicerea la nivelul UE a simbolurilor și sloganelor naziste și fasciste (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Interzicerea la nivelul UE a simbolurilor și sloganelor naziste și fasciste (2017/3007(RSP))

Matti Maasikas (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Dimitris Avramopoulos (membru al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Dubravka Šuica, în numele Grupului PPE, Cécile Kashetu Kyenge, în numele Grupului S&D, Jussi Halla-aho, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Ivan Jakovčić, în numele Grupului ALDE, Stelios Kouloglou, în numele Grupului GUE/NGL, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Jaromír Štětina, Udo Voigt, neafiliat, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Neena Gill, Marek Jurek, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Janusz Korwin-Mikke, Ivo Vajgl, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ivica Tolić, Eleonora Forenza, Jordi Solé, Michaela Šojdrová, Elly Schlein, Ruža Tomašić, Martin Schirdewan, Heinz K. Becker, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ivan Jakovčić, și Takis Hadjigeorgiou.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ivica Tolić, Ramón Jáuregui Atondo, Notis Marias și Georgios Epitideios.

Au intervenit: Dimitris Avramopoulos și Matti Maasikas.

Dezbaterea s-a încheiat.


23. Dreptul de anchetă al Parlamentului European (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000089/2017) adresată de Danuta Maria Hübner, în numele AFCO, Consiliului: Dreptul de anchetă al Parlamentului European (2017/2993(RSP)) (B8-0613/2017)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000090/2017) adresată de Danuta Maria Hübner, în numele AFCO, Comisiei: Dreptul de anchetă al Parlamentului European (2017/2993(RSP)) (B8-0614/2017)

Ramón Jáuregui Atondo (supleant al autorului) a dezvoltat întrebările.

Matti Maasikas (Președintele în exercițiu al Consiliului) a răspuns la întrebare B8-0613/2017.

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

Dimitris Avramopoulos (membru al Comisiei) a răspuns la întrebare B8-0614/2017.

Au intervenit: Danuta Maria Hübner, în numele Grupului PPE, Kazimierz Michał Ujazdowski, în numele Grupului ECR, Max Andersson, în numele Grupului Verts/ALE, Rainer Wieland și Jiří Pospíšil.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Notis Marias.

Au intervenit: Dimitris Avramopoulos și Matti Maasikas.

Dezbaterea s-a încheiat.


24. Punerea în aplicare a Directivei privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile (dezbatere)

Raport referitor la punerea în aplicare a Directivei 2011/93/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile [2015/2129(INI)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0368/2017)

Anna Maria Corazza Bildt și-a prezentat raportul.

A intervenit Dimitris Avramopoulos (membru al Comisiei).

Au intervenit: Michaela Šojdrová (raportoarea pentru aviz a Comisiei CULT), Clare Moody (raportoarea pentru aviz a Comisiei FEMM), Barbara Matera, în numele Grupului PPE, Miriam Dalli, în numele Grupului S&D, Branislav Škripek, în numele Grupului ECR, Nathalie Griesbeck, în numele Grupului ALDE, Ángela Vallina, în numele Grupului GUE/NGL, Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE, Margot Parker, în numele Grupului EFDD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Marek Jurek, Georgios Epitideios, neafiliat, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Caterina Chinnici, Helga Stevens, Gérard Deprez, Anna Záborská, Maria Grapini, Marek Jurek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Andrejs Mamikins și Csaba Sógor.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jiří Pospíšil, Silvia Costa, Notis Marias și Ruža Tomašić.

Au intervenit: Dimitris Avramopoulos și Anna Maria Corazza Bildt.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.7 al PV din 14.12.2017.


25. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 614.777/OJJE).


26. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 22.31.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Secretar General

Vicepreședinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Maria João, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Bendtsen, Boutonnet, Buchner, Campbell Bannerman, Crowley, Guerrero Salom, Händel, Karlsson, Lange, McClarkin, Maydell, Punset, Rodríguez-Piñero Fernández, Scholz, Takkula, Winkler Iuliu

Aviz juridic - Politica de confidențialitate