Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2017. december 14., Csütörtök - Strasbourg

2. Az afganisztáni helyzet (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Az afganisztáni helyzet (2017/2932(RSP))

A vita időpontja: 2017. december 12. (2017.12.12-i jegyzőkönyv, 10. pont).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete, David McAllister, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Julia Pitera, Tokia Saïfi és Jaromír Štětina, a PPE képviselőcsoport nevében, az afganisztáni helyzetről (2017/2932(RSP)) (B8-0678/2017);

—   Bodil Valero, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az afganisztáni helyzetről (2017/2932(RSP)) (B8-0679/2017);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi és Rolandas Paksas, az EFDD képviselőcsoport nevében, az afganisztáni helyzetről (2017/2932(RSP)) (B8-0680/2017);

—   Petras Auštrevičius, Patricia Lalonde, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans és Cecilia Wikström, az ALDE képviselőcsoport nevében, az afganisztáni helyzetről (2017/2932(RSP)) (B8-0681/2017);

—   Sabine Lösing, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga és Miguel Urbán Crespo, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az afganisztáni helyzetről (2017/2932(RSP)) (B8-0682/2017);

—   Charles Tannock, az ECR képviselőcsoport nevében, az afganisztáni helyzetről (2017/2932(RSP)) (B8-0683/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru és Ana Gomes, az S&D képviselőcsoport nevében, az afganisztáni helyzetről (2017/2932(RSP)) (B8-0684/2017).

Szavazás: 2017.12.14-i jegyzőkönyv, 8.5. pont .

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat